Tarihi Yerleri

Yayın TarihiEylül-Ekim, 2017 Yazdır

Augustus Tapınağı

Augustus Tapınağı Ulus’ta Hacı Bayram Camii’nin bitişiğindedir. Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmıştır. Tapınak kısa yanlarında 8, uzun yanlarında ise 15 sütunu kapsayan Korinth düzenindeki bir peristasis ile çevrilmiştir. Tapınak, 5’inci yüzyılda Bizans döneminde çeşitli eklemeler yapılarak, pencereler açılarak kilise haline getirilmiştir. 15’inci yüzyılın başlarında ise tapınağın kuzeybatı köşesine bitişik bir şekilde Hacı Bayram Camii inşa edilmiştir.

Julien Sütunu

Ulus’ta, Defterdarlık ve Valilik binası arasındaki küçük meydanda bulunmaktadır. Sütunun 362 yılında İmparator Julien’in Ankara’yı ziyareti anısına dikilmiş olduğu düşünülmektedir.

Gâvurkale

Ankara’nın 60 km güneybatısında Haymana yakınında bulunan bir kaya kabartmasıdır. Kabartmada üç tanrı figürü tasvir edilmektedir. Kayalık bir bölgede olan Gâvurkale, Hitit döneminde yüksek ve düz bir alan elde etmek için düzenlenmiştir.

Külhöyük

Haymana ilçesidedir. Höyüğün, yaklaşık 8 km batısında bulunan Hitit kült merkezi Gâvurkale’ye olan yakınlığı buranın önemli bir Hitit yerleşim merkezi olabileceğine işaret etmektedir.

Ankara Kalesi

Ankara’ya hâkim bir tepenin üzerinde kurulmuş olan ve zaman içinde kentin simgesi haline gelen Ankara Kalesi’nin ilk yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. M.Ö. 2’nci yüzyılda Galatlar zamanında var olduğu bilinen kale daha sonra Romalılar döneminde onarım görmüştür. İç ve dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşan kalenin iç surları büyük bir olasılıkla 7’nci yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edilmiştir. Daha sonra Arap saldırıları sırasında çok tahrip olan kale 9’uncu yüzyılda Bizanslılar tarafından yeniden onarılmıştır. Dış surların ne zaman eklendiği kesin olarak saptanamamıştır. Kale 1073’te Selçukluların, 1101’de Haçlıların eline geçmiştir. 1227’de yeniden Selçukluların eline geçen kale bu dönemde ve onu takip eden Osmanlılar döneminde çeşitli onarımlar görmüş, son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarıyla sağlamlaştırılmıştır.

Kalecik Kalesi

Kalecik Kalesi, Çankırı’ya giden yol üzerinde Ankara’dan 78 km uzaklıktadır. Bizans devrine tarihlenen kale, modern kasabaya hâkim olan simetrik koni biçimli bir tepenin üzerine kurulmuştur. Güneybatısındaki dağlara bir sırtla bağlanır ve Kızılırmak’a doğru uzanan ovada tek başına yükselmektedir.

Akköprü

Varlık mahallesi önünde ve Ankara Çayı üzerinde olup, Ankara’nın en eski köprüsüdür. 1222 yılında Selçuklu Hükümdarı I. Alaaddin Keykubat tarafından Ankara Valisi Kızılbey zamanında yaptırılmıştır. Bugün sağlam bir durumda bulunmakla beraber dar bir köprü oluşu ve bugünkü kullanılan geniş yolun dışında kalışı nedeniyle işlerliğini yitirmiştir.

Suluhan

Hacı Doğan mahallesinde, Suluhan Sokağı’ndadır. 1685 yılında Şeyhülislam Mehmet Emin Bey tarafından Zincirli Camii’ne vakıf olarak yaptırıldığı sanılmaktadır.

Hamamlar

Çengel Han, Zağfiran (Safran) Hanı, Eski Hamam, Karacabey Hamamı, Roma Hamamı

Camiiler

Ağaç Ayak Camii, Ahi Elvan Camii, Ahi Yakup Camii, Alâeddin Camii, Aslanhane (Ahi Şerafettin) Camii, Cenab-ı Ahmet Camii, Hacı Bayram Camii, Karacabey Camii, Çiçekçioğlu Camii, Tacettin Camii, Kocatepe Camii, Sarıkadı (Mimarzade) Camii, Zincirli Camii

Anıtkabir

Türk milletinin kalbinin attığı yer olan Anıtkabir, bilinen siluetinin yanı sıra bilinmeyen birçok gerçeği de 50 yıldır derinliklerinde saklıyor. Yapımı 9 yılda tamamlanan yaklaşık 150 bin ton ağırlığındaki Anıtkabir, heykellerinden süslemelerine, kulelerinden kabartmalarına kadar pek çok özel anlamlarla yüklü…

Anıtkabir, Ankara’nın hemen hemen ortasındadır. 3 bölümden meydana gelir; Yol, Avlu ve Şeref Salonu. Kızılay’dan veya Ulus Meydanı’ndan Anıtkabir’e gitmek isteyen bir kişi, adı geçen yerlerden bir dolmuşa veya belediye otobüslerinden birine binmeli ve Tandoğan Meydanı’nda inmelidir. Tandoğan Meydanı’ndan Anıtkabir’e az yokuşlu bir asfalt uzanır. Asfalt yolun hemen yokuşa yöneldiği yerde, Anıtkabir’in parkı başlar.

Barış Parkı

Anıtkabir’in kurulduğu tepedeki ağaçlık, uluslararası nitelikte bir “Barış Parkı”dır. Anıtkabir yapılırken, toprak kaymasını önlemek amacı ile tepenin ağaçlandırılması teknik bir tedbir olarak uzmanlarca öğütlenmişti. Barış Parkı, dünyanın birçok devletlerinin, Orta Anadolu iklimine uyabilecek fidanlar ve tohumlar göndermesiyle oluşmuştur. Böylece Atatürk, sağlamak için bütün ömrünce çalıştığı Barışı temsil eden bir parkın ortasında yatırılmış oldu.

Kuleler

İstiklal Kulesi, Hürriyet Kulesi, Türk Erkekleri, Türk Kadınlar, Alle, Müdafai Hukuk Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Zafer Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Bayrak, Milli Misak Kulesi, Atatürk Müzesi, Kitaplık, İnkılap Kulesi 🌐