Sarkaç Deneyi

Yayın TarihiKasm-Aralık, 2018 Yazdır

Merhaba değerli okurlarım, Bu yazımda sizlerle birlikte asansör kat kapılarının tabi tutulduğu sarkaç deneyi sürecini değerlendirmek, incelemek istiyorum. Asansör standartları, ortaya çıkan riskler, tehlikeli olaylar, yaşanılan kazalardan ders alınarak zaman geçtikçe güncellenerek, geliştirilerek, kullanıcıların ve bakım/arıza personelinin güvenli şekilde asansörleri kullanmalarını sağlamaktadır.

Yine yaşanılan kazalardan yola çıkarak EN 81-20 standardı ile birlikte Asansör kat kapılarının, bütünlüğü ne şekilde olursa olsun, sarkaç deneyini geçmiş olmaları zorunluluğu getirildi. Deneyin nasıl yapılması gerektiğini, kabul kriterlerinin neler olduğunu EN 81-20 standardının 5.3.5.3.2 maddesi ve devamındaki maddelere referans vererek, burada, kapı donanımının bütünlüğünde bir kayıp olmaması gerektiğini belirtmek ile yetineceğim.

Peki pratikte süreç nasıl işliyor? Asansör kat kapısı üreticileri ürettikleri kapıları teste tabi tuttular, gerektiğinde ürünlerinde çeşitli revizyonlar yaptılar ve testleri geçtiler. Bu işlemi tüm üreticiler yaptı mı? Piyasaya binlerce kapı arz eden üreticilerin ürünlerinin testleri başarı ile geçip geçmediğini bilmiyoruz. Kapılar takılıyor, asansör montaj firmaları çoğunlukla H1 yöntemi ile asansörleri sorunsuz ve eksiksiz piyasayı arz ediyor. Periyodik kontroller sırasında da kontrol formunun 4.3.4. numaralı maddesine göre kapının sarkaç deneyine tabi tutulduğu doğrulanıyor. Nasıl doğrulanıyor? Kat kapılarının yangına dayanımının doğrulanma yöntemi gibi sadece bir etiketin varlığı mı doğrulanıyor?

Şimdi sorular sorarak biraz detaylara girelim. Kapılara sarkaç deneyini kim yapıyor? Kendi personeli mi, kalite departmanı mı? Öyle ise bu konuda tecrübesi yetkinliği var mı? Belgelendirme kuruluşu mu yapıyor? Belgelendirme kuruluşu ürün belgelendirme yetkinliğine sahip mi? Personel gerekli eğitimleri almış mı? Test ekipmanları doğru mu? Gerekli sağlamlık sağlanmış mı? Sonra tüm uygunluk gereksinimlerini sağlayan kapılar satın alınırken, sarkaç testi dokümanları, uygunluk beyanları talep ediliyor mu? Malzeme sahaya geldiğinde, test dokümanlarındaki kapı bilgileri, çizimler ile doğrulama yapılıyor mu? Montaj tamamlandı, son kontrol yapılacak, montaj firmasının son kontrol mühendisi veya birim doğrulama yapan onaylanmış kuruluşun mühendisi son kontrolü yaparken, kat kapılarının sarkaç deneyine tabi tutulduğuna dair kanıtlar arıyor mu? Takılı olan kapılar ile test edilen kapılar aynı mı, kontrol ediyor mu? A tipi muayene kuruluşu, asansörü kontrol ederken, kontrol listesinin 4.3.4. maddesini nasıl değerlendiriyor ve nasıl uyguluyor? İfade ettiğim son üç kontrolü yapan personel ne kadar yetkin? Personel hangi değerlendirmelerden geçiriliyor? Sahadaki kapı ile test dokümanında detayları olan kapıyı kim karşılaştırıyor? 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren, piyasaya arz edilen asansörlerin kat kapıları sarkaç deneyinden geçmiş sağlamlığa sahip mi? Söz konusu asansörlerden birinde bir tekerlekli sandalye veya sedye kat kapısına çarptığında duramayıp kuyuya düşerse, oluşan kazadan kim sorumlu olacak? Sedye veya sandalye mi? Kapı mı? Onu süren mi? Üzerindeki mi? Üretici mi? Montaj firması mı? Onaylanmış Kuruluş mu? A Tipi Muayene Kuruluşu mu? Bakanlık mı? İşini doğru yapmayan herkes mi? Böylesi bir senaryoda sandalye veya sedyenin üzerinde iken kuyuya düşen kazazedenin hayatını kaybetmesi büyük bir ihtimal. Peki neden? Sektörümüzde işini doğru yapmayan, vicdansız, yeteneksiz paydaşlar yüzünden mi?

Güvenli ve güzel günler geçirmeniz dileği ile.