Mesleki Yeterlilik Belgesine Iliskin Teblig Yayımlandı

Yayın Tarihi 1 Haziran 2016 Yazdır

Asansör sektörünün de içinde olduğu, Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ yayımlandı. Böylelikle asansör sektörü çalışanlarının nasıl belgelendirileceği netleşti ve belge sahibi insanların tekrar sınava girme zorunluluğu giderildi.

Eğitim alanında sektörü ilgilendiren konulardan biri de, asansör sektördeki mevcut çalışanların belgelendirilmesi zorunluluğu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımladığı tebliğ ile 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu başlatılmıştı. “Tehlikeli ve çok tehlikeli işler” arasına giren bu meslekler içinde asansör sektörü de bulunuyor. MYK Sınavlarında asansör sektöründen iki dal belirtiliyor:

  • Asansör Montajcısı Seviye 3 ve Seviye 4
  • Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 ve Seviye 4

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği, 6645 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun tersine, meslek liselerin, yüksekokulların ve ustalık belgelerinin asansörle ilgili bölümlerinden mezun olanların da belgelendirilmesi zorunluluğunu getiriyordu. 24 Mart 2016 tarihli, 29663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” ile bu konu netleşmiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı Tebliğin 3. maddesi, belge zorunluluğuna ilişkin şu ibareyi içeriyor:

“5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.”

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.”

Bu tebliğle, asansör sektörü çalışanlarının nasıl belgelendirileceği netleşmiş oldu. Yani “diplomalarında veya ustalık belgelerinde, belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar” için belge şartı aranmıyor ve böylelikle bahsi geçen personelin sınava girme zorunluluğu ortadan kalkmış oldu

Diğer yandan, mesleki yeterlilik belgesi yasasına dâhil edilen asansör sektöründe de, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı, önceki yönetmelikte yer alıyordu. 24 Mart’ta yayımlanan tebliğle, bu süre uzamış oldu. Yani sektörün 24 Mart 2017 tarihine kadar vakti var. Bu tarihten sonra yukarıda değindiğimiz sektör personeli belge sahibi değilse çalıştırılamayacak. Mesela ilkokul mezunu ama işinde uzman bir ustanın yahut kalfanın istihdamını sektör nasıl sürdürecek?

Bu konuyu, TASİAD Eğitim Komitesi Üyesi Teknik Öğretmen Fatma Balcı’ya sorduk. Fatma Balcı bize şu değerlendirmelerde bulundu.

“Meslek kapsamında olduğu için Mesleki Eğitim Merkezlerine müracaat edecekler. Diploma ve herhangi belgesi olmayan fakat bu işte çalışmak isteyen personelimizin eğitimlerine ilişkin ise çalışmalar devam ediyor. Bu kişiler şu an Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi almak için MYK sınavlarına girecekler. 19 yaşın üzerindeki çalışanlar, açık meslek liselerinin asansör bölümlerine gidebilir. Bahsettiğimiz iki meslek, sınavlarını yetkilendirilmiş belge kuruluşundan alabilirler. Bu kuruluşları MYK’nın sitesinden öğrenebilirler.”

Fatma Balcı: “Asansör Teknolojileri Alanı” olduğunda çok nitelikli personel yetişecek

Diğer yandan, tebliğ çıkmadan önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kanunu ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yönetmeliği çelişiyordu. Fatma Balcı’yla bu konuyu da konuştuk. Eğitim Komitesi olarak, sektörün nitelikli eleman sorununun giderilmesi için, gerek meslek liselerinde gerek yüksekokullarda, asansör eğitiminin başlı başına bir alan haline getirilmesini ve MYK sınavlarındaki gibi dallara ayrılması önerisini getirdiklerini vurgulayan Balcı, şunları söyledi:

“24 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 14. Maddesinin; 23 Nisan 2015 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 74. Maddesi, 5544 sayılı kanuna göre çıkarılan ek maddeye uymadığı görülmüştür.

Bu durumu Eğitim Komitesi olarak TASİAD Yönetim Kuruluna ve TASİAD Teknik Komiteye bildirdik. TASİAD Yönetim Kurulu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bir yazı ile konuyu bildirdi ve bu durumda ne yapmamız gerektiği soruldu. Sonra da 24 Mart 2016 tarihinde tebliğ çıkarıldı. Böylelikle sektörümüzde belge alma zorunluluğu kriteri; 24 Mart Perşembe günü çıkan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ ile normal standartlara dönüştü.

Asansör eğitimini “Asansör Teknolojileri” veya “Asansör, Yürüyen Merdiven ve Bant Teknolojileri” Alanı adı altında verebilirsek ve bu alan derslerine makine, elektrik, elektronik öğretmenleri de girerse, asansör eğitiminin gereken düzeye ulaşacağını düşünüyorum. Böylelikle sektörün eğitimden kaynaklı, yukarıda izah ettiğimiz türden sorunları da kalkacaktır. Zira şu an mekanik dersleri asansör sistemleri adı altında elektrik elektronik öğretmenleri tarafından verilmekte olup bu da uygun değildir. Fabrikalarda nasıl elektrik, mekanik bakım ve montajlar ayrı ayrı ise asansör sektöründe de ayrı olmalıdır diye düşünüyoruz, TASİAD Eğitim Komitesi olarak.”