Komple Asansör Sistemleri

Yayın TarihiTemmuz-Ağustos, 2019 Yusuf KadıköyMerih Asansör - Pazarlama Müdürü Yazdır

Bildiğiniz üzere ülkemizde, son güncellenen standartlar 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Standartlar “insan ve yük asansörlerinin çalışması, bakımı ve acil durumlarda olası kazalara karşı can ve mal güvenliğini koruma amacını” taşımaktadır.

Bu amaca hizmet etmek için sektördeki imalatçı firmalar ürünlerinde çeşitli değişiklik ve geliştirmeler yaptılar. Fakat hepimiz biliyoruz ki fabrika ortamında üretilen bu ürünler, sahada montaj işlemi yapılsa dahi, birbirleri ile uyum içerinde çalıştırılamadığı zaman standart gerekliliklerini yerine getirememektedir.

Değişen standartlarla beraber 2012 yılından bu yana, firmaların imalatını (montajını) tamamladıkları asansörler için periyodik kontrol şartı ve 2017 yılından itibaren ise; firma çalışanları için mesleki yeterlilik şartı gibi, firmaların ve kişilerin konuya olan ehliyetini ölçme ihtiyacı hissetmektedir.

Asansör montaj firmaları aslında tam bir tasarım ofisi gibi çalışmakta ve belki de birbirinden farklı malzemeler kullanarak her defasında yeni bir ürün meydana getirmektedirler. Aslında onaylı muayene kuruluşu ilk denetimde bir anlamda hem tasarımı, hem de asansörlerin güvenliğini ve konforunu test etmektedirler. Adeta firmaların sonsuz tasarım hakkına sahip olduğu bu yapı bir an önce terk edilmelidir. Bazı meslektaşlarımızın uygulamalarında gördüğümüz gibi, daha önceden test ve deneyleri (tasarımı) tamamlanmış asansörlerin Modül B+E belgelendirmeleri tamamlanmış olarak satışa sunulması daha sağlıklı olacağı kanısındayım.

Rekabet arttığında her zaman iyi olduğu, söz konusu durumun ya da oluşumların ileriye taşımak için tetikleyici faktör olacağını hepimiz biliyoruz. Rekabet, bir ödül elde etmek amacıyla belli kural ve kıstaslar çerçevesinde yapılarak, ölçme ve değerlendirmesi de, kural koyucuların unsurları aracılığıyla net bir şekilde tespit edilmelidir. Şu anki uygulamalar kural koyucuların denetim mekanizmalarının tüm yurt çapında aynı kalifiye ve disiplin altında çalışmalarını gerektirmektedir. Fakat serbest piyasada bunun çok mümkün olmadığını düşünüyorum.

Sonuç olarak her gün çeşitli markalardaki araçlarına binerek seyahat eden halkımızın, araçlarına duyduğu güveni, sektör ve kural koyucular olarak bizlerde asansörler için tesis etmek zorundayız. Bu konuyla ilgili tüm alt detaylar (gümrük mevzuatları, muayene kontrol şartları ve eşitliği, satış sonrası hizmet yönetmeliği vb…) titizlikle gözden geçirilir ise, en kısa zamanda Türk asansör sektörünün hak ettiği seviyeye çıkacaktır.