İstanbul Asansör Fuarı

Yayın TarihiNisan-Mayıs, 2017 İsmail Yıldırım Yazdır

Uluslararası İstanbul Asansör ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarı 22-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. İki farklı noktada toplamda 8 günlük tanıtım, 5 günde tamamlandı. İlk fuar, 22 Nisan Çarşamba günü Yeşilköy CNR Expo Center’da başlayıp 25 Nisan Cumartesi günü biterken, 23 Nisan Perşembe günü Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezinde başlayan 2. Fuar 26 Nisan Pazar günü sona erdi. Uluslararası İstanbul Asansör ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarı 22-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. İki farklı noktada toplamda 8 günlük tanıtım, 5 günde tamamlandı. İlk fuar, 22 Nisan Çarşamba günü Yeşilköy CNR Expo Center’da başlayıp 25 Nisan Cumartesi günü biterken, 23 Nisan Perşembe günü Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezinde başlayan 2. Fuar 26 Nisan Pazar günü sona erdi.

AB ülkelerinden ziyaretçi, Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların temsilci ve çalışanları dışında fuar için gelen misafir yok denecek kadar azken, özellikle Afrika ülkelerinden çok sayıda, Ortadoğu ve Asya kıtasından misafirlerin fuarda olduğu görüldü.

Asansör Fuarı Neden İki Farklı Noktada Yapılıyor?

Yerli yabancı fark etmeksizin çok sorulan bu soruya yanıt vermekte zorlandığımı itiraf etmeliyim. Bazı yabancı konuklar aynı konuda iki fuarı doğru bulmadıklarını ifade ettiler ve bu uygulamanın sebebini sordular. Cevaplarımı aşağıda okuyabilirsiniz. Bu arada sohbet ettiğim misafirlerin iki fuar hakkındaki düşüncelerini de.

İki Fuar Hakkındaki Düşüncelerim!

Uluslararası İstanbul Asansör fuarının iki farklı noktada hatta aynı günlerde yapılmış olması herşeyden önce bir ayrışma, sektörde oluşan gücün bölünmesi olarak yorumluyorum. Yeni yeni yükselen asansör sektörünün gerek iç pazar, özellikle de dış pazarlarda iyi yönde gelişen kaliteli sektör algısına zarar verdiği/vereceği kanısındayım.

Birliktelikten Değil, Bölünmekten Korkmalıyız!

Biz aksini yapıyoruz; neden? ‘’Birliktelikten güç doğar’’ sözü asansör sektörü için geçerli değil mi yoksa? Birlikteliğin gücüne inanan biri olarak bunun Türkiye asansör sektöründe pek de mümkün olamayacağını yaşayarak öğrenmiş biriyim. Gerçekçi olmakta fayda var; fuar gibi büyük ve ortak bir amaca hizmet eden organizasyonlarda başarı, bu birlikteliğe destek veren firmaların menfaatlerini korumak kadar, katılımdan doğan hakların en adil ve eşit paylaşılmasından da geçer. Çünkü; ben değil, daha çok biz olabilmekten doğan bir güçtür bu tür birliktelikler. Bu gücün tüm sektör firmalarına imkanları ölçeğinde fırsatlar olarak tanımasıyla birlikteliğin sürekliliği sürdürülebilir kılınabilir. Aksi her durumda huzursuzluklar, artan şikayetler sonrasında da ayrışma kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkabilir. Kanımca, asansör fuarı konusunda yaşanan tam da budur.

Oysa ki; birliktelikten değil, bölünmekten korkmalıyız! Çünkü, bölünmüşlükten eskiye nazaran daha büyük güç üreten bir oluşum henüz icat edilmedi! Kanaatimce; Asansör sektörü fuar konusunda, derneğinden, gazetesine, dergisinden, ürün tanıtımı için fuar organizasyonuna, tipik bir geri kalmışlık belirtisi olan ‘’küçük olsun benim olsun’’ düşüncesinden artık kurtulması gerekiyor!

Neden Bir Değil de, İki Asansör Fuarı?

Kanımca 3 önemli nedeni var;

  1. Dünya ölçeğinde 2. Büyük asansör fuarı olma yolunda ilerleyen IFO, Tüyap fuar merkeziyle ilgili bir kısım katılımcı tarafından ileri sürülen sorunları önemseyip çözüm üretemedi. Katılımcı firmalar arasında eşitsizlik yapıldığı şeklindeki iddiaları çürütüp iddia sahibi firmalara geri bilgilendirme yapamadı. IFO bu süreci seyrederken,memnun olmayan firmalar yeni bir fuar arayışına başladı.
  2. Tüyap Fuar Merkezi fuar alanının Zemin ve Bodrum kat olmak üzere 2 ayrı kattan oluşması, bodrum katın giriş katına göre daha basık olmasının yanı sıra, ulaşılabilirliliğinin zemin kata göre daha zor olması gibi bir çok konuda, bodrum katın zemin kata alternatif kılınamamasına karşın, m2 birim fiyatının zemin kat ile aynı olması ileri sürülen şikayetlerin önemli olanlarındandı.
  3. IFO, varlık nedeni yukarıda bahsedilen katılımcı firma şikayetlerine çözüm üretmek olan Asansör Fuar Komitesini verimli çalıştıramadı; komite sorunlara çözüm üretmekten uzaktı. Zira, benim de üyesi olduğum fuar komitesi, IFO ‘nun tertiplediği toplantılarda daha çok Aysad’ın, yani Başkanın görüşlerine öncelik vereceğini beyan ederek komiteyi etkisiz kıldı.

Hangi Asansör Fuarı Daha Başarılı Oldu?

Yerli-Yabancı misafir görüşleri;

  • Her iki fuarı da, fuarların 2. günlerinde görme imkanım oldu. Yabancı misafirlerin çok sayıda geldiğini gördüm. CNR Expo Fuar Merkezinde misafir yoğunluğunun Tüyap Fuar Merkezine nazaran daha fazla olduğunu söyleyebilirim.
  • Niteliği önemsiyorum; Tüyap Fuar Merkezinde yer alan firmaların, CNR Expo Fuar Merkezinde yer alanlara göre daha iyi firmalardan oluştuğunu söylemek zorundayım; kısacası, fuara niteliksel baktığımda Tüyap Merkezli Asansör Fuarının daha ağır bastığını gördüm.
  • Başta emin olamadık ve her iki fuar alanında da stand yeri kiraladık. CNR Expo Fuar Merkezinin Tüyap Fuar Merkezine göre bir çok yönden daha avantajlı olduğunu gözlemledik ve önümüzdeki fuar dönemi için baştaki fikrimiz tamamen değişti.
  • Tüyap Fuar Merkezinde, Bodrum kat tanıtım alanlarının yeteri kadar ilgi gördüğünü düşünmüyorum; özellikle bodrum kata indim ve küçük bir şok yaşadım! Bodrum katın ürün tanıtımı konusunda hiç de iç açıcı olmadığını düşünüyorum.
  • CNR Expo Fuar Merkezinin bir önceki fuara göre havasının değişmiş, yoğunluğu artmış buldum. Ametal’in burada bulunmasının fuara olumlu yönde katkı verdiğini düşünüyorum. Stand yoğunluklarından da bu yıl CNR Expo’ya daha çok insanın ilgi gösterdiği anlaşılıyor.

Yazarın Düşüncesi;

Kanımca, ortak aklın etkin kılınıp mevcut organizasyon kalitesinin daha artırılması, mekanın misafirler için daha cazip hale getirilmesi; CNR Expo Fuar Merkezini farklılaştıran, üretici firmaların daha yoğun yer aldığı bir asansör fuarı olması özelliğinin daha güçlendirilmesi şartıyla, bir sonraki fuarda konusu asansör olan herkes için önemli bir tercih sebebi olabileceği yönündedir.

Son Söz; Nitelik, ortak akıl üretebilen düşünceden doğar !