Asansör sektöründe İSG yeterince dikkate alınmıyor

Yayın Tarihi 1 Eylül 2016 Mahmut Cihan Yazdır

Asansör sektöründe iş kazalarının azımsanmayacak sayıda olduğuna dikkat çeken Mahmut Cihan, “Buna göre sektörde İSG’nin yeteri kadar ciddiye alınmadığını söyleyebiliriz” dedi.

2009 yılında kurulan İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER), Avrupa’daki iş güvenliği uygulamalarını inceleyerek ülkemize entegre edilmesi için çalışmalarda bulunuyor. Üniversiteler ve MEB’e bağlı okullarda, bazı belediyelerde güvenlik kültürü oluşturmak için farkındalık seminerleri düzenleyen Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Cihan, “İnsana sadece iş hayatında değil yaşamının bütününde değer verilmelidir” diye konuştu.

Asansör sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sizce sektör İSG’ye yeterince önem veriyor mu?

Bir sektörde herhangi bir konuya önem verilip verilmediği o konu ile alakalı olan çıktılar ile ortaya çıkmaktadır. Buna göre asansöre bağlı iş kazaları ve işçi ölümleri açısından olaya baktığımızda gerek asansör vb. ekipmanların montajı sırasında gerekse kullanımları sırasında yaşanan iş kazalarının azımsanmayacak sayıda olduğunu görebiliyoruz. Buna göre de bu sektörde İSG’nin yeteri kadar ciddiye alınmadığını söyleyebiliriz.

Asansör sektöründe İSG’nin durumunu, 6331 sayısı yasadan öncesini ve sonrasını da dikkate alarak değerlendirir misiniz?

Sadece asansör sektöründe değil tüm sektörlerde 6331 sayılı kanun sonrasında ciddi bir farkındalık artmış ve sadece sektör çalışanları değil, ilgili ilgisiz herkes tarafından İSG daha ciddiye alınmaya başlamıştır. Aslında baktığımızda İSG, 3-5 günde oldubittiye getirilerek halledilebilecek bir konu değildir. Çünkü İSG bir kültür meselesidir. Sadece iş yerinde değil hayatın tümünde dikkat edilmesi gereken olgudur. Bunun için de biz bunun anaokulundan başlaması gerektiğini ve bunun da güvenlik kültüründen çok, yaşam güvenliğini içermesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü insan değerlidir. İnsana sadece iş hayatında değil yaşamının bütününde değer verilmelidir.

Sektörün bu konuda aldığı önlemleri yeterli buluyor musunuz? Diğer sektörle kıyasladığınızda durum nedir?

Bu olaya sektörel olarak bakmak ne kadar doğru bir kavramdır bunu tartışmak gerekir. Daha önce de söylediğim gibi bu iş hayatın tümünü kapsayan yaşam güvenliğinin bir parçasıdır. Olaya sektörel bakmak bize sadece sayısal verileri ortaya koymaktan öteye geçmez. Bu sayılara baktığımızda da sektördeki iş kazaları zaten bize ne kadar önem gösterildiğini anlatmaktadır. Aslında baktığımızda asansör sektörü tek başına bir şey ifade etmekten çok diğer sektörlerin bir bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre de diğer sektörlerdeki ölümlü iş kazalarında nedenler arasında üst sıralarda yer aldığını söyleyebiliriz.

Sektörde risk analizi ne durumdadır? Nasıl gelişiyor, nasıl realize ediliyor?

Risk analizi için uluslararası firmaların yaptığı ve EN standartlarına göre yapılan risk analizleri mevcutken, basit matris yöntemiyle yapılan veya kontrol listeleri ile yapılan risk analizleri de mevcuttur. Bu tamamen bu analizi yapan ekibin kararına göre belirlenen yöntemlerle ortaya çıkmaktadır. Sonuçta kaza sayısını azaltıyorsa veya yok ediyorsa analiz yönteminin ne olduğu çok da önemli değildir. Yeter ki anahtar kilit misali yapılan analiz o işe uygun ve başarılı sonuçlar ortaya çıkaran bir analiz olsun.

İSG firmalarının sektördeki varlığından bahseder misiniz?

Asansör firmaları İSG profesyoneli konusunda kendi bünyesindeki mühendisleri kullanırken doktor ve diğer konularda OSGB’lerden destek alıyorlar. Bunun yanında tüm hizmetleri OSGB’lerden alan firmaların sayısı da azımsanmayacak sayıdadır. İster kendi bünyesinde olsun ister, OSGB’den destek alsın yönetim ve tüm çalışanların desteğini almayan hiçbir sistem başarıya ulaşamaz.

İSG denetimini yeterli buluyor musunuz?

En büyük denetim kişinin kendi kendini denetlemesidir. Sonuçta herkesin arkasına bir müfettiş takamayacağımıza göre insanlar kendi vicdani denetimini ortaya koymalıdır. Ülkemizdeki müfettiş sayısı da firma sayısı da bellidir. Buna göre müfettişlerin yeteri kadar denetim yapabildiğini söylemek hayalden öteye geçemez. Çünkü bu sayısal olarak mümkün görünmemektedir. Mevcut sayıya göre yapılan denetimlerin yetmediğini ama denetim sonuçlarının ise olumlu olduğunu söyleyebiliriz.