İş Güvenliği İlkokulda Başlatılmalı

Yayın Tarihi 1 Eylül 2016 Ali Sarıtarla - Star Asansör Genel Müdürü Yazdır

İş güvenliğinin ilkokuldan itibaren işlenmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Ali Sarıtarla, “Güvenlik kültürünün tüm işverenlere ve çalışanlara yerleşmesi için, bilgilendirme seminerleri yapılabilir, yazılar, makaleler yazılabilir” dedi.

2010 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaya başlayan Star Asansör Yürüyen Merdiven İnş. Taahhüt Tic. ve San. Ltd. Şti, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile de mevcut İSG uygulamalarını geliştirdi. Kanun ile şantiyelerde daha özenli kontroller yapılmaya başlandığını söyleyen Ali Sarıtarla, Dosya kapsamındaki sorularımıza aşağıdaki yanıtları verdi.

Firmanızın İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikası nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız şu şekildedir:
Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için;

  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini dokümante ederek uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamayı,
  • İş yerinde risk analizleri yaparak, iş kazalarını oluşturabilecek riskleri (nedenleri, tehlikeleri) en aza indirerek iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için eğitimler yapmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına, yasalara ve yönetmeliklerine uymayı kabul ve taahhüt ederiz.

İSG uygulamalarınızı, 6331 sayısı yasadan öncesi ve sonrasıyla kıyaslar mısınız?

Çalışanların güvenliği için gerekli önlemleri azami ölçüde alıyoruz. 2010 yılında firmamızda, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurup uygulamaya başladık. Bu sayede 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu öncesinde; Risk Değerlendirme, Sağlık ve Güvenlik Planı, Acil Durum Planı, Yangın ve Acil Durum Tatbikatları, Personel Özlük Dosyaları, İş Ekipmanları, Elektrik Tesisatı, Yangın Tüpleri vb. Periyodik Kontrollerinin Takibi, İş Güvenliği Eğitimleri vb. konularda uygulamalarımız başladı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile de mevcut uygulamalarımız gelişti. Şantiyelerde daha özenli kontroller yapılmaya başlandı.

Firmanızda risk analizi ne durumdadır? Risk analizi nasıl gelişiyor, nasıl realize ediliyor?

Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) yayım tarihi olan 15 Şubat 2003 tarihinden itibaren yürürlükte olup, 18 Ay sonrasına tekabül eden 15 Ağustos 2004’den itibaren mecburi olarak uygulanmaya başladı. Bu tarihten itibaren risk analizi çalışmalarına başladık.

Başlangıçta; ISO / TS 14798 - Asansörler, Yürüyen Merdiven ve Yolcu Bantları: Risk Değerlendirme ve Azaltma Yöntemi standardındaki risk tahmini ve tayini tablolarını kullanarak risk analizi yapmakta iken devamında, X Tipi Matris Analizi, Fine-Kinney vb. metotları kullanarak işin değişik aşamalarının risk analizlerini yapıp sonuçlara göre gerekli önlemler alınmaktadır.

Asansör sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sizce sektör İSG’ye yeterince önem veriyor mu? Bu anlayışın artırılması için sizce neler yapılması gerekir?

Asansör Yönetmeliği, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği, asansör standartları gibi mevzuatlar ürünün güvenliği içindir. Güvenli ürünle; kullanıcı, kurtarma eğitimi almış kişi, bakımcı, periyodik kontrolü yapan vb. kişiler de güvendedir. Teknik mevzuata uygun ürün, asgari güvenlik kriterlerini taşımaktadır. Bu nedenle kuruluşumuzdan bu yana o günün şartlarında geçerli asansör mevzuatlarına uyumu sağladık ve sağlamak için azami özen gösteriyoruz.

Asansörün imalatı ve montajı esnasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen önlemlerin alınması, imalat ve montajda çalışanların güvenliği içindir. İş güvenliği aslında ilkokuldan itibaren işlenmesi gereken bir konu. Çalışanlar işi yaparken başına gelebilecekleri tahmin edemiyor. Çalışan tehlikeyi bilse gerekli önlemi alacak. Her ne kadar ayrıntılı risk analizi yapılsa da, asansörün kendine özgü hiç tahmin edilemeyen riskleri de oluşabiliyor. Güvenlik kültürünün tüm işverenlere ve çalışanlara yerleşmesi için, bilgilendirme seminerleri yapılabilir, yazılar, makaleler yazılabilir. Derginize özellikle bu konuya değindiğiniz için teşekkür ederiz.

İSG denetimini yeterli buluyor musunuz?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen önlemlerin alınması ve tabana yayılması ancak denetimlerle gerçekleşecektir. Konusuna vakıf müfettişlerce denetim yapılması, sektörün İSG konusunda kendini geliştirmesini sağlar. Denetimlerin yaygınlaşacağı düşüncesindeyiz.