Hidrolik Asansörlerde Bakım

Yayın TarihiKasım-Aralık, 2017 Bülent Özbelli - Pera Mühendislik Genel Müdürü Yazdır

Bir asansör ne kadar iyi yapılmış olursa olsun, iyi bakım yapılmadığı sürece güvenli ve sürekli bir işleyişe sahip olamaz.

Her gün milyonlarca insanın kullandığı asansörlerin düzenli bakımı ve muayenelerinin uzmanlar tarafından yapılması, asansörün fonksiyonlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi insan sağlığı için bir zorunluluktur.

Hidrolik asansörler, bakım ve parça değişimi, tamir sırasında karşı ağırlık ve karmaşık halat sistemi olmadığından daha güvenlidir. Halat ve kasnaklar sürtünme ile çalışmadığı için aşınma da çok azdır. Parçaların yenilenme ihtiyacı çok seyrek görülür.

Sürtünme tahrikli asansörler ile hidrolik asansörlerin bakım işlemini kıyasladığımızda öne çıkan en önemli ayrıntı, isminden de anlaşılabileceği gibi sürtünme tahriklilerde sürtünmenin sağlanması, hidrolik asansörlerde ise sürtünmenin azlığının sağlanmasıdır.

Kuyu içinde, kabin kılavuzlamasında, her iki asansör modelinde sürtünme olmasın diye gayret gösterilirken, tahrik kısmında ise konforlu ve amacına uygun kabin hareketinin sağlanabilmesi için;

  • Elektrikli asansörlerde kabin hareketi, çelik halat ile tahrik kasnağı arasındaki sürtünme ile sağlandığından, burada yeterli ve titreşimsiz sürtünme mevcudiyeti sağlanmalı.
  • Hidrolik asansörlerde ise kabin hareketi yağ akışı ile sağlandığından, uygun çapta, en kısa uzunlukta ve de en az bükümlü (virajlı) hortum ile yağ akışının kolaylığı, dolaysıyla sürtünmenin azlığı, sağlanmalıdır.

Hidrolik asansörlerin bakım işleminde kendine özgü önem verilmesi gereken hususların başında;

  • İşletme yağı ısısı,
  • Yağ sızıntısı (kaçağı)
  • Sistem basıncının kontrolü gelmektedir.

Bu üç noktada kolayca yapılacak kontroller ile ileride oluşabilecek birçok olumsuzlukların önüne geçilebilir.

Bakım esnasında bu işi yapan kişi önce kendi can sağlığının, sonra kullanıcının sağlığının risk altında olduğu bilinci ve sorumluluğu ile işine sahip çıkmalıdır. Asansörlerin bulunduğu ortam dolayısıyla montajı ve bakımı yüksek dikkat ve önem gösterilmesi gereken bir iştir. Asansörün montajında ve bakımında çalışan personeller, elektrik kazaları, kabin ile kuyu arasında sıkışma, kuyu boşluğuna düşme gibi yaşanması durumunda ölüm ile sonuçlanabilecek riskler taşımaktadırlar. Bu tür kazaların önüne geçmek tüm çalışanların sorumluluğudur. İşveren, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturmalı ve bu politikayı benimsetmelidir.

Sektörün büyümesi ve rekabetin artışı sonucu ne yazık ki firmaların maliyeti düşürmek amacı ile vasıfsız işçi çalıştırmaları, güvensiz ekipmanlar kullanmaları, örneğin iş elbiselerinin uygun olmaması, risk analizleri yapılmadan tedbirsiz ve dikkatsiz müdahaleler yapmak iş kazaları riskini arttırmaktadır. Aynı şekilde artan asansör sayısı ve bakım zorunluluğunda, bu işlemlere gereken özenin gösterilmemesi iş kazalarına sebep olmaktadır. Bu gibi felaketlerin önüne geçilebilmek için son yıllarda İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği denetimleri daha önemli ve sıkı bir hal almıştır.