Düşüncenin Başkenti

Yayın TarihiEylül-Ekim, 2017 Yazdır

Ankara ekonomisi genel itibariyle (dörtte üçü) hizmet sektörüne bağlıdır. Bunlardan biriside sağlık sektörüdür. Hizmet sektörünün bu kadar çok gelir kazandırmasında ki en önemli neden göç nedeniyle başka yerlerden gelen nüfusun oluşturabileceği büyük sanayilerinin bulunmamasıdır. Ankara’nın anahtar endüstrileri ise şöyle sıralanmaktadır: Bilişim-Savunma Sanayi- Sağlık teknolojileri, İş ve İnşaat Makinaları, ile Tarıma Dayalı Sanayi

Ankara, Türkiye’de lider uluslararası alanda rekabetçi Bilişim, savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojileri gibi sektörlerin üssü konumundadır. OSB’ler, Teknoloji geliştirme Bölgeleri, Kümeler ve Sanayi altyapısına destek veren nitelikli üniversiteler sayesinde Ankara sanayisi katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarına açılmaktadır.

Beşeri sermayesiyle büyüyor

Ankara’nın bilim ve teknolojideki altyapısı, beşeri sermayesi ve gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte rekabet gücüne sahip olmasından geçiyor. Türkiye ve yurt dışından insanların eğitim ve çalışma amaçlı tercih etmesi beşeri zenginliğini arttırıyor.

Tanınmış üniversiteleri, araştırma merkezleri ve kaliteli yayınları ile bu alanda yalnızca Türkiye’nin değil aynı zamanda gelişmiş ülkelerin de ortalamalarının üzerinde bir şehirdir.

Ar-Ge Çalışmalarıyla değerini katlıyor

Gerek Ar-Ge ve yenilikçilik gerekse bilişim alanlarında güçlü bir altyapıya sahip olması, Teknoparklar ve özel sektöre ait Ar-Ge merkezlerinin çokluğuyla da dikkat çekiyor. Ar-ge çalışmalarında lider konumda olan şehir, Türkiye’deki 41 Teknoparkın ’da 8’ini barındırıyor. Bu kapsamda en çok teknoparka sahip olan şehirdir. Geleceğin teknolojisini üretildiği bu merkezlerin yapmış olduğu 301 patent başvurusunun 39 tanesi Ankara’daki teknoparklar tarafından yapılmıştır.

Savunma sanayinin kalesi, Sağlık Teknolojilerinin gelişim merkezi

Savunma sanayii ve imalatçılar derneği üyesi toplam 123 savunma sanayi firmasının 67’si Ankara’da bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 9 savunma sanayi firmasının 6’sı da Ankara’dadır.

Tarımda Markalaşma potansiyeli olan bir bölge

Ankara’da yapılan tarım daha çok tarla ürünlerine dayanır. Konya’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük tahıl (buğday) ambarıdır. Geniş ekim alanına sahiptir. Buğdaydan başka, yulaf, arpa, baklagiller, sanayi bitkileri, şeker pancarı, yumru bitkiler, sebze ve meyve çeşitleri, patates oldukça çok yetiştirilir

17 ve 18. yy’lar da Ankara, çevresindeki ovalarda iyi cins tahıl ve meyve yetiştirilen, otlaklarında iyi cins hayvan (koyun, keçi, at) beslenen, yerel sanayisi gelişmiş bir kentti. Ankara keçilerinin tüyünün Ankara’da ve çevre kasabalarda işlenerek tiftik haline getirilmesiyle yapılan dokumalar, İstanbul ve İzmir üstünde Mısır’a, Avrupa’ya satılırdı. Ama 19.yy’ın başlarında Avrupa’da sanayinin gelişmesiyle birlikte Ankara’da tiftik sanayisi gerilemeye başladı; el tezgâhları azaldı; tiftik keçileri bakımsızlık yüzünden eski değerini yitirdi.

Ankara ilinde tiftik keçisi, kıl keçisi, koyun (ak ve karaman cinsi) ve sığır günümüzde de beslenmektedir. Tarımda motorlu araçların artışı yüzünden at ve manda sayısı ise gittikçe azalmaktadır. Kümes hayvanı yetiştiriciliği de önemli bir yer tutar. Ankara’da bal üretimi de meşhur ve üretimi yüksektir.

Türkiye’de Kırmızı et üretiminde beşinci, yumurta üretiminde altıncı ve kanatlı et üretiminde yedincidir. Şaraplık üzüm yetiştiriciliğinde gelişme potansiyeli olan şehir, Jeotermal kaynaklar açısından da oldukça zengindir.

İş ve İnşaat makineleri sektörü bir adım öne çıkıyor

Ankara iyi düzeyde oluşan mühendislik alt yapısı ile uygun yatırımlarla buluştuğunda hafif ve küçük ölçekli iş ve inşaat makineleri başta olmak üzere çok sayıda yerli ürünün üretimi konusunda büyük potansiyel taşımaktadır. Şehir İş ve İnşaat makineleri yedek parça sektöründe ülkenin ana tedarikçisidir.

Küresel ekonomide önemli bir paya sahip

Ankara yüksek dış ticaret hacmi ve ulusal, bölgesel ve küresel ölçekli üretim ve yatırım yapmak isteyen yatırımcı ve girişimciler için önemli bir fırsat olmayı sürdürüyor. 2010 yılında Türkiye’nin dış ticaret hacminin yaklaşık yüzde 9’unu gerçekleştiren şehir ’de 100 ülkeden 1700 firmanın yatırımı var.

Madencilik bakımından zengin değil

Nallıhan’da çıkarılan linyit 150 bin tona yaklaşmıştır. Bala, Beypazarı civarında demir, Nallıhan ve Beypazarı’nda linyit; Ayaş ve Bala’da alçı taşı, Çubuk ve Nallıhan’da mermer; Haymana, Kalecik ve Polatlı civarında manganez mevcuttur. İl dâhilinde molibden, volfram, bentonit, trona, feldispat, kil, manyezit, perlit, tuz, pomza taşı vardır.

Önemli bir kavşak noktası

Kara, hava ve demiryolu bakımından çok önemli bir kavşak noktasıdır. İstanbul’a Bolu üzerinden kara yolu ile 438 kilometredir. Akıncı, Etimesgut ve Güvercinlik hava alanları, askeri maksatlarla kullanılmaktadır. Ulaşım bakımından olduğu gibi, haberleşme bakımından da kavşak noktasıdır.

Coğrafi Durumu

İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında, 39° 57' kuzey enlemi ve 32° 53' doğu boylamı arasında bulunan Ankara’nın doğusunda Kırşehir ve Kırıkkale, batısında Bilecik-Eskişehir, kuzeyinde Çankırı, kuzeybatısında Bolu, güneyinde Konya ve Aksaray illeri yer almaktadır. Göller dışında 24.521 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümü içerisinde yüzde 3,19’luk bir paya sahiptir. Rakımı, ortalama 830-890 metre dolayındadır.

Dağlık ve ormanlık Kuzey Anadolu ile kurak Konya Ovası arasında yer alan Ankara, Kızılırmak ve Sakarya Nehri ve havzaları ile çevrilmiş olup, kuzey ve kuzeybatısındaki dağlar yer yer ormanlık alanlarla kaplıdır.

İlin, en yüksek noktasını 2.015 m yüksekliğindeki Işık Dağı, en geniş ovasını 3.789 km²'lik yüzölçümü ile Polatlı Ovası, en büyük gölünü yaklaşık 490 km²'lik yüzölçümü (il içi) ile Tuz Gölü, en uzun akarsuyunu yaklaşık 151 km’lik (il içi) uzunluğu ile Sakarya Nehri, en büyük barajını 83,8 km²’lik yüzölçümü ile Sarıyar Barajı oluşturmaktadır.

Geniş arazi yapısı itibarıyla güneyde step, kuzeyde ılıman ve yağışlı bir iklim tipinin görüldüğü Ankara’da genel olarak yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları soğuk ve az yağışlı karasal iklim tipi görülmektedir.

Kaynak: Ankara Kalkınma Ajansı 🌐