Denetimler Artırılmalı

Yayın Tarihi 1 Eylül 2016 Betül Yılmaz - Cersan Genel Müdürü Yazdır

Cersan Genel Müdürü Betül Yılmaz, hem çalışanların sağlığının korunması hem de sektördeki haksız rekabetin ortadan kaldırılması için İSG denetimlerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Cersan Genel Müdürü Betül Yılmaz, 6331 sayılı yasa gereği, asansör sektöründeki bütün firmaların İSG hizmeti sunması gerektiğini kaydetti. Ancak birçok firmanın maliyetten kaçarak bu hizmetleri yerine getirmediğini söyleyen Yılmaz, sektörde İSG’nin yaygınlaşmasında hem firmalara hem devlete çok iş düştüğünü dile getirdi.

Firmanızın İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikası nedir?

Elektrikli ve hidrolik asansör tasarım, montajı, modernizasyonu, bakımı, servis hizmetleri, son kontrol ve test edilmesi, aynı zamanda mekanik aksam imalatı konusunda faaliyet gösteren firmamız;

  • Müşteri beklentileri ve istekleri tespit edilerek, teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak, tasarımı gerçekleştirmek ve belirlenen zaman içerisinde projelendirme sağlayarak, ulusal ve uluslararası yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda hizmet gerçekleştirmek, müşterilerimize zamanında hizmetlerimizi götürmek,
  • Çalışanların sürekli eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayarak iş birliği ve dayanışmanın öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturmak ve kurumunun kuşaklar boyu istenen hizmeti vermesini güvence altına almak,
  • Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini kanun, mevzuat, yönetmelikler doğrultusunda yerine getirmek, yine uluslararası sözleşmeden doğan tüm insani gereklilikleri sosyal sorumluluk bilinci ile uygulamak, şirketimizin ve tüm CERSAN ailesinin temel politikasıdır.

İSG uygulamalarınızı, 6331 sayılı yasadan öncesi ve sonrasıyla kıyaslar mısınız?

Bildiğiniz gibi bu kanun halen geçerli olan 4857 sayılı İş Kanunda da yer almaktaydı. Fakat kanunun içinde 10-12 madde olarak yer alan ve İş Sağlığı Güvenliği tüzüğüne dayanan maddeleri içermekteydi. 1974 yılında yürürlüğe giren bu tüzük, günümüz koşullarını karşılamıyordu. 6331 sayılı kanun ve akabinde yönetmeliklerin yayınlanması, bizim iş sağlığı ve güvenliğine daha profesyonel yaklaşmamızı sağladı. Biz de İSG hizmetlerimizde, bize üçüncü gözle bakabilecek, işinde tecrübeli, sürekli iyileştirme hedeflerimizi gerçekleştirecek profesyonellerle yola devam ediyoruz. Bu kapsamda kanunun bizden istediği zorunlulukları, iyileştirilmesi gereken alanları ve eğitimleri hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Uygulamaların kontrollerini sağlayıp tüm çalışanlarımızı bedenen ve ruhen koruyarak sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamaya devam ediyoruz.

Firmanızda risk analizi ne durumdadır? Risk analizi nasıl gelişiyor, nasıl realize ediliyor?

Firmamız için risk analizini, İmalat Bölümü ve Montaj-Bakım Bölümü olmak üzere iki bölüme ayırdık. Birinci bölümde imalat alanımızda bulunan ekipmanlarımızı, çalışanlarımızı ekip halinde değerlendirdik. Bu ekipte İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan temsilcisi, İmalat bölüm sorumluları yer aldı. Bu ekibe öncelikle İSG Uzmanı-İşyeri Hekimi tarafından risk analizi konusunda bilgilendirme eğitimi verildikten sonra ekip tarafından risk analizimizi gerçekleştirdik. Risk analizi neticesinde iyi yaptığımız uygulamaları, geliştirilmesi gereken alanları, zayıf yönlerimizi tespit edip puanlama yöntemini uyguladık (Olasılık x Şiddet x Frekans.) Puanlama sistemiyle önceliklerimizi belirleyerek aksiyon planı oluşturduk. Aksiyon planlarını gerçekleştirdikçe risk analizinde yer alan puanlamada neleri ne kadar düşürdüğümüzü işaretledik. Böylelikle risk analizini sadece kâğıt üzerinde bırakmayıp yaşayan bir analiz olmasını sağlayarak, sürekli iyileştirme hedeflerimize ulaşmayı planlamaktayız.

İkinci olarak Montaj ve Bakım risk analizi değerlendirmesini yine ekip halinde ilk olarak öngörü şeklinde gerçekleştirdik. İyileştirme kapsamında saha çalışmalarımız İSG uzmanımız tarafından denetlenmekte, uygunsuzluklar mümkünse o an giderilmekte ve raporlama yapılarak işin sağlıklı ve güvenli çalışması sağlanmaktadır. Raporları daha sonra eğitim dokümanı haline getiriyoruz. Sahadaki uygun ve uygunsuz durumları çalışanlarımıza eğitimlerde aktarıyoruz.

Sizce asansör sektöründe İSG’ye yeterince önem veriyor mu? Bu anlayışın artırılması için neler yapılması gerekir?

Denetimlerin artırılmasıyla çok daha kontrollü hareket edileceği kanısındayım. Vatandaş olarak etrafımıza baktığımızda, kaza riski ortadan kalkmış iskele sistemleri kullanan inşaatlar görebiliyoruz. Can kaybı yüksek bir sektör olan inşaat sektöründe eskiye nazaran gözle görülür güvenlik önlemleri arttırılmış durumda.

İSG denetimini yeterli buluyor musunuz?

Kanun yapıcı Devlet, kanun denetleyici yine Devlet. Ancak Bakanlığın yeterince denetçi elemanı var mı? Bakanlığın bünyesinde yeterince iş müfettişi olmadığından her iş yeri denetlenemiyor. Kanun kapsamında sektörümüzde yer alan bütün firmaların İSG hizmeti alması ve yerine getirmesi gerekmektedir. İSG hizmetlerinin tamamına baktığımızda ciddi bir maliyet tablosu ortaya çıkıyor. Örneğin imalat bölümündeki periyodik iş ekipmanları muayeneleri, ortam ölçümleri, kişisel koruyucu donanımlar vb. Bakanlık tarafından denetim olmadığında, bu kanuni sorumlulukları yerine getirmeyen firmalar teklif aşamalarında İSG maliyetleri olmadığından haksız rekabet ortaya çıkartıyor. Bu firmalar hem çalışanlarını hem hizmet verdiği yerdeki insanların hayatlarını tehlikeye atarak iş yapıyorlar. Bu sebeple Bakanlık bünyesinde denetimlerin artırılması hem haksız rekabeti ortadan kaldırılmasını hem de tüm çalışanların sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmesini sağlar. Ekonomik olarak bakıldığında ise işin sağlıklı yapılması, olası bir kazada iş gücü-iş günü kaybına sebebiyet verebilir.

Bu noktada hem biz işverenlere hem de devlete çok iş düşmektedir. Çalışan sağlığı ve iş güvenliği gerekliliklerini kanun, mevzuat, yönetmelikler doğrultusunda yerine getirmek, yine uluslararası sözleşmeden doğan tüm insani gereklilikleri sosyal sorumluluk bilinci ile uygulamak, şirketimizin ve tüm CERSAN ailesinin temel politikasıdır.