Avrupa Asansör Yönetmeliği Koşullarına Nasıl Uygunluk Sağlarsınız?

Yayın TarihiTemmuz-Ağustos, 2019 Yazdır

Piyasaya asansör ve/veya güvenlik komponentleri üretmek isteyen herkesin bu ürünlerin güvenilir olduğunu ispatlamaları gerekir. Her üretici farklı uygunluk değerlendirme işlemlerinden birini seçebilir. Hangi yaklaşım en iyisidir?

Dünya çapında, Türkiye de dahil olmak üzere, birçok ülke Avrupa Birliği’nin asansör yönetmeliklerini izlemektedir. Uygunluk değerlendirmesi işleminde üreticinin (veya üretici adına bir Onaylı Kuruluşun) ürününün Avrupa Asansör Yönetmeliği koşullarına uyup uymadığı belirlenir. Ürünün Yönetmeliğe uygunluğunu göstermek için ürüne bir CE işareti konmalıdır.

Kendi başınıza mı yoksa bir üçüncü tarafla mı

Dört farklı uygunluk değerlendirme işlemi vardır. Seçilen işleme bağlı olarak, üretici ve/veya belirlenmiş bir test kuruluşu (Onaylı Kuruluş) gerekli faaliyetleri yerine getirir. Peki, üretici bütün bu faaliyetleri kendi başına yapmaya karar verirse? O zaman, üreticinin onaylı bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş geçerli bir kalite güvence sisteminin olması gerekir. Yönetmeliğin koşullarının bu sisteme dahil edilmiş olması gerekir.

Uygunluk değerlendirme işlemi tek başına yeterli midir?

Piyasaya bir ürün sürmek istiyorsanız, AB yönetmeliklerine bağlı uygunluk değerlendirme işlemleri en önemli adımdır. Her ülkenin testlerle ilgili kendi ulusal koşulları da söz konusu olabilir. Örneğin, birçok ülkede asansörlerin işletmeye alındığında bir teste (işletmeye alma testi) tabi tutulması zorunludur. Ayrıca, asansörlerin düzenli olarak denetlenmesi (düzenli asansör denetimi) de bir zorunluluk olarak karşımıza çıkar.

Dört uygunluk değerlendirme işlemi

Avrupa Birliği Asansör Yönetmeliğine uygunluk sağlamak için izlenmesi gereken toplam dört işlem vardır. Öncelikle, asansör montajı yönetmelikte belirtilen kurallara tamamen uygun şekilde yapılmalıdır. Bütün güvenlik komponentlerinin belgelendirilmesi gerekir.

2014/33/EU sayılı Asansör Yönetmeliği uygunluk değerlendirme işlemleriyle ilgili olarak şunları söyler:

 1. Asansörler aşağıda yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinden birine tabi olmalıdır:
  • Ek-IV Bölüm B’ye göre AB tip incelemesine tabi olan model asansöre uygun şekilde tasarlanan ve imal edilen asansörün;
   • Ek-V’e göre son muayenesi,
   • Ek-X’a göre ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu,
   • Ek-XII’ye göre üretim kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu.
  • Ek-XI’e göre onaylı bir kalite sistemi altında tasarlanan ve imal edilen asansörün;
   • Ek-V’e göre son muayenesi,
   • Ek-X’a göre ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu,
   • Ek-XII’ye göre üretim kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu.
  • Ek VIII’e göre birim doğrulaması;
  • Ek XI’e göre tam kalite güvencesi ile tasarım uygunluk muayenesi
 2. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki durumlarda, asansörün tasarım ve imalatından sorumlu olan kişi ile asansörün montaj ve testinden sorumlu olan kişinin aynı kişi olmaması halinde, asansörün tasarım ve imalatından sorumlu olan kişi asansörün doğru ve güvenli bir şekilde monte edilmesini ve test edilmesini sağlamak üzere gerekli bilgi ve belgeyi diğer kişiye temin eder.
 3. Model asansör ile yenilenen model asansör arasındaki tüm izin verilen değişiklikler teknik dosyaya azami ve asgari değerler ile birlikte açık bir şekilde işlenir.
 4. Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlanması için parça listesinin benzerliği hesaplama yapılarak ve/veya temel tasarım planında gösterilerek açıklanır.

CE işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

Bu Yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gereklerinin yerine getirildiğini göstermek üzere her bir asansör kabinine onaylı kuruluş kimlik kayıt numarasının yanına üretici tarafından “CE” işareti iliştirilir.

Asansör montajını yapan firma piyasaya arz edilen her bir asansör ile ilgili AB uygunluk beyanı hazırlar ve gerektiğinde ilgili makamlara sunmak üzere bunun bir nüshasını asansörün piyasaya sürülmesini takip eden 10 yıl boyunca muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir nüshası talep edildiği takdirde ilgili makamlara sunulur.,

Wietze Visser, Kıdemli Belgelendirme Uzmanı:

Wietze, Liftinstituut'ün değerli belgelendirme uzmanlarından biridir. Asansör ve Makine Güvenlik Müfettişi olarak işe başlayan Wietze, Belgelendirme Ürün Uzmanı görevine başlamadan önce Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu ve Vinç Ürün Müdürü olarak görev almıştır.