Asansör Yıllık Periyodik Muayeneleri

Yayın TarihiEylül-Ekim, 2018 Bülent DinçkanBakım Md. Ag Melco Turkey Asansör Ltd. Şti Yazdır

5 Kasım 2011 tarih ve 28106 Sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine göre 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle asansör yıllık kontrolleri, asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılmaya başlanmıştır. Yıllık kontrolü yapılan her asansöre, kırmızı, sarı veya yeşil renkli bir bilgi etiketi iliştirilir. Kırmızı renkli bilgi etiketi, can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği asansöre iliştirilir. Sarı renkli bilgi etiketi, kabul edilebilir seviyede risk oluşturan uygunsuzlukların tespit edildiği asansöre iliştirilir. Yeşil renkli bilgi etiketi, uygun olan asansöre iliştirilir.

24 Haziran 2015 tarih ve 29396 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör, İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre; kırmızı, sarı, yeşil renkli bilgi etiketlerine "hafif kusurlu" olarak tanımlanan mavi renkli bilgi etiketi de eklenmiştir.

En son; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği, 4 Mayıs 2018 tarihli 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

2012 yılında A tipi muayene kuruluşları tarafından yıllık periyodik kontrolleri yapılan asansörlerin büyük bir bölümü güvensizken (kırmızı), 2017 yılı sonunda muayene edilen asansör sayısı artmakla birlikte hala asansörlerin yarısının güvensiz (kırmızı) olduğu görülmektedir.

Fenni muayeneler sayesinde, asansörler daha güvenli hale gelmiştir.

24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör, İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 7. madde 3. fıkrasına göre; yeni montajı yapılan asansörlerde tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez. Bu sayede; üreticinin standartlara ve yönetmeliklere tam olarak uyan üretim yapmasını, satın alanın uygun ürün satın almasını, montajını yapan firmanın yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak montajını yapmasını ve yeşil etiket alarak tescil ettirmesini, bakımcı firmanın da bakım yönetmelik ve standartlara uygun bakım yaparak asansörlerin fonksiyonlarını ve güvenlik gereklerinin devamlılığını sağlayarak, yıllık periyodik kontrollerden geçmesini sağlamaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Yıllık Periyodik Kontrol Formu bütün A tipi muayene kuruluşlarınca kullanılıyor olmasından dolayı bütün asansörlerin aynı şekilde kontrol edilmesini sağlamaktadır. Muayene sonucundaki bulgular net olmakta ve yoruma açık olmamaktadır. Asansör firması ve bina yöneticisi tarafından net anlaşılmaktadır.

Yıllık asansör periyodik kontrol raporu sonucunda mevcut (eski) asansörlerin modernizasyon ihtiyaçları belirlenmiş oluyor.

Yıllık periyodik kontroller sayesinde, bina yöneticileri asansörlerin durumları hakkında bilgi sahibi olmaktadır ve tespit edilen bulgular bina yöneticisi ve asansör firması tarafından zorunlu olarak giderilmektedir. Yapılan yıllık asansör periyodik kontrolleri sonucunda aylık bakımların yapılması zorunluluğunun bina yöneticisi tarafından anlaşılması sağlanmıştır.

4 Mayıs 2018 tarihli 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde tescil muayenesinde Periyodik kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek hasarların tazmini, A tipi muayene kuruluşunun mesleki ve mali sorumluluk sigortasından karşılanır.<

Yıllık periyodik kontrollerin çok büyük faydaları olduğu konusunda hemfikir olunsa da, aşağıda bahsedilen zorluklarla da karşılaşılmaktadır;

Yıllık periyodik kontroller sonrasında; bina yöneticisinin yeşil etiket alınması konusunda beklentisi olduğundan dolayı, etiket rengi mavi veya farklı bir renk olduğunda asansör firmasına aşırı tepki gösterebilmektedir.

Asansör firmaları genelde son 3-4 gün kala asansörlerin periyodik kontrolünün yapılacağı bilgisini almakta, aynı gün içinde birçok muayene bir araya gelebiliyor olmasından dolayı yetkin personelin yönlendirilmesinde aksaklıklar ortaya çıkabilmektedir.

Yıllık periyodik kontroller genellikle bakım tarihi dışında gerçekleştirildiğinden dolayı, bakım firmasına ek mali yük getirmektedir.

Yıllık periyodik kontroller esnasında, muayene yapan personel, muayenedeki bulgular hakkında bilgi vermemekte olup, bulguları daha sonrasında gönderdikleri rapordan görülebileceğini bildirmektedirler. Muayenenin hemen sonrasında bina yöneticisi asansör firmasından muayene bulguları ile ilgili bilgi almak istediğinde, asansör firması zor durumda kalmaktadır.

Yıllık periyodik kontrollerde, asansörlerde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, A tipi muayene kuruluşunun değişmesinden dolayı veya aynı firmadan farklı bir muayene personelinin gelmesinden dolayı, geçmiş yıllardaki ve şu andaki muayene sonucu farklı olduğunda, bina yöneticisi tepki göstermektedir.

4 Mayıs 2018 tarihli 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde tescil muayenesinde test ağırlıklarının bakım firması tarafından getirilecek olması, bakım firmasına ilave iş gücü ve maliyet getirmektedir.

Bina yöneticileri inşai problemleri çözmekte zorlanmaktadırlar. Örneğin: asansör kuyusu dibinde su sızıntısı olduğunda, bina yöneticisi çözümde zorlanmakta ve çoğu zaman izolasyon yaptırmasına rağmen su sızıntısı devam etmektedir.

Asansör firmaları olarak beklenti ve önerilerimiz:

A tipi muayene kuruluşlarında görevli muayene personellerinin sık değişmemesi, takip kontrollerine aynı muayene personellerinin gelmesi,

Asansörlerin periyodik kontrol tarihlerinin 3-4 gün öncesinden değil, çok daha öncesinden bildirilmesi,

Yıllık periyodik kontrol esnasında muayene personelinin bulguları asansör firması personeli ile paylaşması,

A tipi muayene kuruluşları ve sektör temsilcilerinin daha sık bir araya gelip sorunların daha hızlı çözülmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulması,

Sektördeki nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için üniversitelerde Asansör Mühendisliği bölümünün açılması ve Meslek Liselerindeki Elektromekanik Taşıyıcılar bölümlerinin sayısının arttırılması.

Temennimiz kısa zamanda bütün asansörlerin güvenli hale getirilmesidir.