Asansör Sektörü Bölge Ekonomisine Önemli Katkıda Bulunuyor

Yayın TarihiEylül-Ekim, 2017 Yusuf Atik - ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yazdır

Federasyonumuz ülkemizin hızlı gelişen sektörlerinden asansör sektörünü bir araya getirmek ve ülke genelinde değişik bölgelerde kurulmuş olan sektör derneklerinin tek sesi olmak ve onları en iyi şekilde temsil etmek amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

Asansör Sanayicileri Federasyonu ASFED’in merkezi Ankara’da olup faaliyet ve hizmetlerini buradaki hizmet ofisinden yürütmektedir.

Bakanlıklar, Kamu kurum ve kuruluşlarının merkezlerinin Ankara’da olduğu gibi birçok sivil toplum kuruluşu ve iş hayatını ilgilendiren kuruluşların merkezleri de Ankara’da yer almaktadır.

Federasyon Merkezinin Ankara’da olması nedeniyle sektörümüzün ilişkide olduğu Bakanlık ve diğer kamu kuruluşları ile yakın işbirliği imkânı ortaya çıkmakta, yasal düzenlemeler ve mevzuat çalışmalarına daha, yakından destek verilmekte görüş ve öneriler aktarılmakta, sektörle ilgili kongre çalıştay eğitim gibi etkinlik ve faaliyetlere katılım sağlanmakta, sektörle ilgili düzenlemelerde yetkililerle daha hızlı görüşme imkânı bulunmaktadır.

Ayrıca sektörle ilgili yapılacak projelerde kamu kuruluşları ile işbirliği imkânları daha geniş ve etkin olarak kullanılabilmektedir.

Bu kapsamda, federasyonumuz asansör sektöründe faaliyet gösteren meslektaşlarımızın karşılaştıkları gerek mevzuat, gerekse uygulamalardan kaynaklanan sorunlarını gidermek amacıyla ilgili bakanlık veya diğer kuruluşlar nezdinde yazılı girişimlerde bulunulmakta ayrıca yetkililerle yapılan toplantılar veya ziyaretler sırasında görüş ve önerilerini aktarmaktadır.

Asansör sektörü, küreselleşen dünyada yenilik ve teknolojilere hızla uyum sağlayabilen, birçok sektörle bağlantısı olan, farklı uzmanlıklarda kişilere istihdam sağlayan emek, bilgi ve teknolojinin yoğunlaştığı bir sektördür.

Ankara’daki hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak gelişen hızlı kentleşme ve yeni yapılaşma kapsamında asansör sektörü de önemini gün geçtikçe arttıran bir sektör konumundadır.

İmalat sanayi açısından Ankara’da faaliyet gösteren firma ve kuruluşların ülkemizdeki diğer bölgelerde üretim yapan ve hizmet veren firmalarla kıyaslandığında bazı konularda avantajlı oldukları söylenebilir.

Bu kapsamda;

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri bakımından Ankara, oldukça avantajlı durumdadır. Patent ve faydalı model gibi çalışmalar ile üniversite ve sanayi işbirliğinin kurulmasında önemli rol oynayan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri açısından Ankara Türkiye içinde önemli bir konumdadır. Ankara’da sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye ve ara eleman yeterli düzeydedir. Üst düzey ve ara insan gücünün yetiştirilmesinde önemli bir görevi yerine getiren eğitim kurumları ve bu kurumlarda verilen eğitim kalitesi bakımından Ankara, Türkiye içinde önemli bir konumdadır. Ankara’da yer alan organize sanayi bölgelerinin önemli bir kısmında, makina ve ekipman sektörüne yönelik üretim yapan firmalar çoğunluktadır. Ankara’da toplam 11 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır.

Asansör sektöründe faaliyet gösteren özellikle imalatçı firmalar OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ler dışında Sincan ve Temelli’ de bulunan OSB’lerde yer almakta, bakım ve montaj firmaları ise şehrin değişik bölgelerinde faaliyet göstermektedir.

Kabin, makina - motor grubu, tam ve yarı otomatik kabin ve kat kapıları, asansörle ilgili çeşitli elektronik kart, pano, aparat, kumanda sistemleri ile diğer birçok asansör aksam ve parçaları Ankara’da üretilen ürünler arasında yer almaktadır.

Asansör sektörü, Ankara Sanayi Odasında Asansör Sanayi Meslek Komitesi adı altında, Ankara Ticaret Odasında ise İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi içinde temsil edilmektedir.

Ayrıca, Ankara’da asansör sektöründe faaliyet gösteren sanayici ve işadamları tarafından kurulan Anadolu Asansörcüler Derneği ANASDER faaliyet göstermekte, ayrıca yazımızın başında ifade edildiği gibi Türkiye’de 13 Derneğin bir araya gelerek oluşturduğu Asansör Sanayicileri Federasyonu ASFED’in merkezi yine Ankara’da yer almaktadır.

Gerek mesleki kuruluşlarda gerekse sivil toplum örgütlerinde temsil imkânı bulan asansör sektörü tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da yarattığı iş olanakları ile istihdama olumlu katkı vermekte, sağladığı katma değer ile bölge ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. 🌐