Asansör Periyodik Muayenelerinde TSE’nin Rolü

Yayın TarihiEylül-Ekim, 2018 H. Emre CıkıtTürk Standartları Enstitüsü (TSE) Uzman Yardımcısı Yazdır

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), kurulduğu günden bu yana 58 yıllık tecrübesiyle ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olarak, gözetim ve muayene, uygunluk değerlendirme, deney-kalibrasyon ve standardizasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak gerçekleştirmektedir.

TSE, yurt çapında teşkilatlı birimleri, alt yapısı, muayene kültürü ve deneyimi, konusunda uzman nitelikli personeli ile asansörlerin periyodik kontrollerini kamu güvencesi ile yurt genelinde yapmaktadır.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince asansörlerin yılda en az 1 kez A Tipi Akredite Muayene Kuruluşları tarafından yıllık kontrollerinin yapılması ve yapılan kontrol sonucunun bir rapora bağlanması gerekmektedir. Bu sebeple, ilgili idareler (belediyeler, il ve ilçe özel idareleri) ile A Tipi Muayene Kuruluşları arasında imzalanan protokol ile asansörlerin periyodik kontrollerini yapma yetkisi ilgili idare adına A Tipi Muayene Kuruluşuna verilir. Yapılan kontroller neticesinde asansörlere kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olma durumuna göre bilgi etiketleri iliştirilmekte olup, yeşil renkli bilgi etiketi asansörün “kusursuz”, mavi renkli bilgi etiketi asansörün “hafif kusurlu”, sarı renkli bilgi etiketi asansörün “kusurlu” ve kırmızı renkli bilgi etiketi asansörün “güvensiz” olduğunu göstermektedir. Asansör kullanıcılarının bu etiketlere dikkat etmesi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir.

Ülkemizde asansör kullanımlarına ilişkin bilincin artırılması, özellikle güvensiz olduğu tespit edilen ve kırmızı etiket iliştirilen asansörlerin can ve mal güveliği açısından kullanılmaması gerekmektedir. Yönetmelik gereğince, asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla, asansör bakım firmalarına düzenli olarak bakımını, yılda en az bir defa periyodik kontrolünü ve onarımını bina sorumlusunun yaptırması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına da bina sorumlusunun izin vermemesi gerekmektedir. Takip kontrolleri neticesinde belirlenen süre içerisinde güvenli hale getirilmeyen asansörlerin kullanımdan men edilmesi ilgili idare tarafından sağlanır. Bu sebeple asansörlerin güvenli kullanımı için birçok kişi ve kuruluşa görev düşmektedir. Ayrıca asansörlerin aylık bakımını üstlenen firmaların, bakım esnasında daha özenli çalışması, periyodik muayenelerde ortaya çıkan uygunsuzlukların sayısını düşürecek ve özellikle asansör kullanıcılarının maruz kaldığı maddi ve manevi kaybın azalmasını da sağlayacaktır.

Unutulmamalıdır ki, asansör periyodik kontrolleri halkımıza külfet getirmek amacıyla değil daha güvenli asansörlerde hizmet alınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bilindiği üzere güvenli olmayan asansörlerde kazalar yaşanmakta, bu kazalarda maddi ve manevi zararlar meydana gelmektedir. Tüm bu muayeneler bu tür kaza ve kayıpları asgari seviyeye indirmede önemli bir araç olarak kabul edilmelidir.

Bu kapsamda; Enstitümüzce, yurt genelinde hizmet verecek muayene uzmanlarını yetiştirmek üzere eğitimler düzenlenmekte, alınan eğitimler sonrasında yazılı ve uygulamalı sınavlar gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimleri başarıyla geçen uzmanlar Asansör Muayene Elemanı olmaya hak kazanmaktadır. 2018 yılı itibariyle Enstitümüz bünyesinde, bu eğitimlerde başarılı olan Makine, Elektrik/Elektronik ve Mekatronik Mühendislerinden oluşan mevcudu yaklaşık 200 kişiyi bulan uzman havuzu oluşturulmuştur.

TSE, deneyimli uzmanları ve teknik altyapısı ile 2017 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 150.000 asansörün kontrol hizmetini gerçekleştirmiştir. Periyodik kontrol hizmetlerinin verilmesinde çağın gereklerine uygun olarak, TSE bünyesinde yazılım programı hazırlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu program sayesinde başvuru ve planlama aşamaları ofis ortamında bilgisayarlarda, kontrol faaliyetleri sahada tablet bilgisayarlarda elektronik ortamda kolay ve süratle gerçekleştirilebilmektedir.

TSE, asansörlerin periyodik kontrollerinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan protokol gereğince asansör Piyasa, Gözetimi ve Denetimi (PGD) muayeneleri gerçekleştirmektedir. Bu faaliyet, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. PGD, İl Müdürlüklerine gelen şikâyet veya İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde güvensizlik şüphesi duyulan asansörlerde yapılan muayenelerdir. Bu muayeneler alanında deneyimli, asansör muayene tecrübesi bulunan uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Bu hizmetler, TSE’nin sürekli genişleyen Muayene ve Gözetim hizmetlerinin yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır.

Asansörlerin periyodik kontrolleri ve TSE’nin başta Muayene ve Gözetim hizmetleri olmak üzere tüm hizmetleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için www.tse.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.