Asansör Kapılarında Periyodik Bakım ve Modernizasyon

Yayın TarihiKasım-Aralık, 2017 Ömer Gürkan Gürbüz - Merih Asansör ÜR-GE Müdürü/Elektronik Mühendisi Yazdır

Asansörün hizmete alınması itibariyle, sistemin kullanım ömrü boyunca, azami güvenlik gereklerinin sağlandığı veya yürürlükteki mevzuata uygun olarak revize edilmesine yönelik, asansör monte eden veya asansör yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda bir yürütülen işlemler “periyodik bakım” olarak adlandırılır. “Asansör işletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereklerine göre bina yöneticileri yılda en az bir kez asansörlerin kontrollerini, ayda bir kez de bakımını yaptırmak ile sorumludur. Bu periyodik bakımlarda amaç, elektromekanik olan bu sistemin sağlığını denetleyerek can kayıpları ve kalıcı yaralanmaların önüne geçmek, aynı zamanda da işletme kayıplarını en aza indirmektir.

Ayda bir kez yapılan sistem bakımlarında asansör kabin ve durak kapıları için bakım yöntemleri şu şekildedir:

  • Toz ve korozyon bulunmamasına karşı asansör kapıları genel olarak kontrol edilmelidir.
  • Ray ve ray makaraları aylık olarak temizlenmelidir.
  • Panellerin hareket ettiği eşik kanalları aylık olarak temizlenmelidir.
  • Panel taşıyıcılar üzerinde bulunan çelik halatların 6 ayda bir kontrol ederek kırılma tespiti yapılmalıdır.
  • Kabin ve durak kapı panellerinde titreşim tespit edilirse ray makaraları aşınmış, kırılmış veya rayla makara arasında toz birikmiş olabilir. Bu gibi durumlarda gereken temizlik yapılarak malzemeler değiştirilmelidir.
  • Paneller hareket ederken panelin alt kısmı geride kalıyor (10-20mm) ve ses yapıyor ise kelebek ayarı kontrol edilmelidir.
  • Panel temizliğinde asit içerikli temizlik ürünleri kesinlikle kullanılmamalıdır.
  • Kapı kilitlerinin tam emniyetle kilitlenmesini sağlayacak biçimde kilit ve kilit karşılık parçalarının ayarlarının yapılması gerekmektedir.
  • Güvenlik kontağının (fiş kontak) birbirlerine göre uzaklığının eşitliği sağlanmalı ve kontak yaylarındaki var ise oksitlenme giderilmelidir.

10 yıl üzeri yaşta olan bir asansör için mekanik sağlık, periyodik bakım süreçleriyle değil modernizasyon uygulamasıyla mümkün olabilmektedir. Sürekli artan yük ve trafik yoğunluğu dikkate alındığında eski asansör sistemlerinde yapılan bakımlar, asansörün gerçek sistem ihtiyaçlarının ertelenmesine ve eksikliklerin göz ardı edilmesine yol açmaktadır.

Neden Modernizasyon?

Asansörlerin güvenli kullanım ömürleri yaklaşık olarak 10 yıllık bir zaman sürecini kapsamaktadır. Sistemi oluşturan dinamik parçalar zaman içerisinde kuvvet-ivme ilişkisinden doğan sürtünme ile aşınmakta ve metal yorgunluğundan kaynaklı asansörlerin çalışma verimliliği düşmektedir. Sürekli gerilime maruz kalan bu dinamik parçalar aslında asansörün temel güvenlik tertibatlarını oluşturmaktadır. Güvenlik tertibatlarının verimli çalışması ve güvenlik kriterlerinin sağlanabilmesi için sistemin mekanik sağlığına dikkat edilmelidir. Asansörlerin tekrar yapılandırılıp güncel teknolojilere ve ilgili asansör direktifleri kapsamında güvenlik kriterlerine uygun hale getirilmesi, hem enerji tasarrufu ile daha yüksek hız ve konfor sunmakta hem de asansörü çağdaş ve estetik bir görünüme kavuşturmaktadır.

Özellikle Avrupa ülkelerindeki yapılarda, geçmiş dönemin en yeni teknolojisiyle üretilen ürünler bugüne kadar kullanılmıştır ve hala kullanılmaya devam edilmektedir. Ancak bu ürünlerin gerek yürürlükteki mevzuatlar gerekse güvenlik açısından modernize edilmeye ihtiyaçları vardır. İşte bu noktada Merih Asansör olarak, asansör kapılarını modernizasyon uygulamalarına yönelik yeniden tasarlayabiliyoruz. Böylelikle, durak ve kabin kapısı olmak üzere çalışma boşluğu dâhil toplamda 110 mm’de asansör kapılarının modern ve güvenilir hale getirilmesine olanak sağlıyoruz. L-FIT olarak adlandırdığımız bu ürünümüz, eski asansörlerin revizyonu için minimumda tutulan ölçülerde tasarlanmış olan kompakt bir kapı modelimizdir. Ayrıca, kuyu şartlarının uygun olması halinde üretim tesisimizde seri olarak üretilen çok panelli, teleskopik ve merkezi açılan birçok ürünlerimizi müşteri talepleri doğrultusunda modernizasyona uygun olarak tasarlayabiliyoruz. L-FIT model kapılarımızı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyoruz. 🌐