Asansör Garanti Teminat Fonu

Yayın TarihiEylül-Ekim, 2017 Mustafa Demirci - Prizma Burç Asansör, Elektrik Mühensi Yazdır

Asansör garanti teminat fonu nedir ne işe yarar?

Montajı tamamlanmış asansörlerin yasa gereği 3 yıl boyunca montajını yapan firmalar tarafından garanti altına alınması zorunludur. Ancak montajı yapan firmaların gerek mali yapılarının yetersizliği, gerekse iflas etmeleri durumunda son kullanıcı garanti kapsamı içerisinde ürününü yaptırıp tazmin edebileceği bir merci bulamamakta veya çok uzun yargı süreçleri yaşamaktadır. Böyle bir fonun oluşması durumunda son tüketici haklı olduğu durumlarda bu fona başvurarak zararını tazmin edebilecektir.

Son tüketiciyi korumak ve asansör montaj firmalarını disipline etmek için böyle bir fon oluşturulmasını ülkemiz ve sektörümüz adına faydalı ve gerekli görmekteyiz.

Fon nasıl oluşturulacak ve nasıl işleyecektir?

Sanayi Bakanlığı’nın son düzenlemesi ile ruhsat alınan tüm asansörlere bir “Asansör Kimlik Numarası” verilmektedir. Asansör Kimlik Numarası bakanlık tarafından düzenlendiği için fonu takip etmesi gereken merci de yine sanayii Bakanlığı olmalıdır.

Montaj yapan tüm firmalar her bir asansör için fona bir miktar para veya teminat yatırmak zorunda kalacaklardır. Firmalar yatırdıkları bu teminatları garanti süresi dolmadan bu fondan geri alamayacaklardır. Montaj firmalarının yükümlülüklerini yerine getiremediği durumlarda fon yönetimi, ilgili firmaların teminatlarını bozdurarak son tüketicinin mağduriyetini giderecektir.

Fona verilecek teminat mektupları tek bir meblağ olabileceği gibi değişik meblağlarda parça parça olabilir. Sonuçta fon toplam teminat tutarı üzerinden işlem yapacaktır. Garanti süresi dolan asansörlerin sorumluluğu firmalar ve fon üzerinden kalkmış olacağından, firma dilerse bu teminatlarını fondan geri isteyebilir veya toplam teminat tutarı havuzunda bırakabilir.

Teminat tutarlarının firmaların fondaki sicillerine paralel olarak değerlendirilmesi uygundur. Sicili temiz firmalar için indirim uygulanabileceği gibi, sicili bozulan firmalara cezai işlem olarak teminat miktarları arttırılabilir.

Fon için öngörülen teminat tutarları nelerdir?

Bu fon için belirlenecek teminat tutarlarının sektör temsilcilerinin müzakeresi sonucu belirlenmesi faydalı olacaktır. Asansör sayısına orantılı olarak bir barem oluşturulması mantıklı olacaktır.

Fonun sektörü disipline etmesi nasıl olacaktır?

Fonun asıl kuruluş amacı asansör son kullanıcısını korumaktır. Bununla birlikte, ilerde olabilecek mağduriyet durumlarında hem Sanayi Bakanlığı’nı hem de yerli sektör temsilcilerini zan altında kalmaktan kurtarmaktır. Çünkü mağduriyet yaşayan son tüketici Sanayi Bakanlığı’nı yetkili merci olarak görmekte ve şikâyetleri ile bakanlığın iş yükünü arttırmaktadır. İş yükü artan Bakanlık sektörün daha acil problemlerine yetişmekte zorlanmaktadır. Sektör için daha da büyük bir problem, mağduriyet yaşayan son tüketici, yerli montaj firmalarının hepsini aynı kefeye koyarak suçlayıcı dil kullanmaya başlamakta ve tüm müteahhit gruplarını uluslararası firmalara yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu da yerli firmaların pazar payını azaltmaktadır.

Garanti fonu gerçekleştiği takdirde sektöre gelebilecek faydalar şu ana başlıklar altında toplanabilir:

  1. Son tüketici mağduriyetleri giderilmiş veya minimuma indirilmiş olacaktır.
  2. Son tüketicinin müteahhit firmalar üzerindeki, uluslararası firmalara yönlendirme, baskıları azalacaktır.
  3. Yasal olmadığı halde belge satan tabela firmalarının ortadan kaldırılması sağlanmış olacaktır. Tamamıyla ortadan kaldırılması mümkün olmasa bile mali yapıları sağlamlaştırılmış olacağından ilerde kendilerini bekleyen mali sorumluluklardan dolayı belge kullandırırken daha dikkatli davranmaları sağlanmış olacaktır.
  4. Asansör montaj firmaları disipline edilmiş olacaktır. Fon için gerekli teminatları karşılayabilmek için sermaye yapıları güçlendirilmiş firmalar gerekli olacağından merdiven altı diye tabir edilen sermaye gücü olmayan disiplinsiz firmalar sektörde kalıcı olamayacaklardır. Peki, bu insanlar sektör dışına mı atılsın? Tabi ki hayır. Bu firmalar sermaye yapısı güçlü firmalara resmi faturalı taşeronluk yapabileceklerdir.
  5. Sektörün mali yapısı güçlendirilmiş olacağından sektör dışından sermaye yapısı güçlü ortaklar bulunarak sektöre güçlü bir maddi dış kaynak girişi sağlanmış olacaktır.
  6. Sermaye yapıları güçlenen ve rekabet şartları eşitlenen firmalarda daha seviyeli rekabet ortamı oluşturulmuş olacaktır. Bu rekabet ortamı kaliteyi ön planda tutacağından piyasaya daha GÜVENLİ asansörler arz edilecektir.
  7. Sektörde miyop bölünmeler zorlaşacak ve firmalar mali sorumluluklarından dolayı daha uzun ömürlü olabilecektir. Bu durum uluslararası firmalarla rekabet edebilecek yerli firmalar ortaya çıkmasına imkân sağlayacaktır. Dolayısıyla sektör ilerleyen yıllarda ülkemiz adına katma değer üretmiş olacaktır.
  8. Kayıt dışı ile mücadele edilmiş olacaktır. Maalesef sektörümüzde yaygın halde bulunan kaybedecek neyim var ki düşüncesinde bulunan firma zihniyeti yerine kaybedecek teminatları olan daha disiplinli firma zihniyeti yerleşecektir. Ayrıca maliye adına sermayesi olan firmaların denetimi çok daha pratik ve verimli olacaktır.
  9. Sermaye yapıları güçlenmiş güçlü firmalar daha kaliteli iş üretmek isteyeceklerdir. Bu durum hem üretici firmalar için daha da güvenilir bir ticaret ortamı sağlayacak olup hem de üreticileri daha kaliteli üretim yapmaları için zorlayacaktır.