Asansör Bakım ve Onarımcısı ile Asansör Montajcısı MYK Kapsamına Alındı

Yayın Tarihi 1 Mart 2016 Yazdır

24 Mart 2016 tarihinde yayımlanan tebliğle; Asansör Montajcısı ile Asansör Bakım ve Onarımcısı meslekleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsamına alındı.

Bilindiği gibi, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından standardı yayımlanmış mesleklerde MYK belgesini zorunlu hale getiren 6645 sayılı Kanun, 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilk tebliği 25 Mayıs 2015 Tarih ve 29366 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Böylelikle 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelmişti.

İlk tebliğde yer almayan Asansör Bakım ve Onarımcısı ile Asansör Montajcısı meslekleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 24 Mart 2016 tarih ve 29663 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ikinci tebliği ile Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamına alındı.

ASO 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi (ASO 2 ve 3 OSB METES), Asansör Bakım ve Onarımcısı ile Asansör Montajcısı mesleklerinde test ve belgelendirme yapmak üzere TÜRKAK tarafından akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen ilk belgelendirme kuruluşu. ASO 2. ve 3. OSB METES Müdürü Şeref Demir, Eğitim Dosyamız için konuya ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alınmış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu kanunda düzenlenen esaslara göre geçerli belgeye sahip olmayanlar çalıştırılamayacak.

Kanunun 74/3 maddesinde; İş Müfettişlerince geçerli belgeye sahip olmayanların çalıştırıldığının tespiti halinde her bir çalışan için 500 TL idari para cezası verileceği belirtilmiştir

Belgelendirme kuruluşlarının özellikleri nedir?

Buna göre Asansör Bakım ve Onarımcısı ile Asansör Montajcısı mesleklerinde çalışanlar meslekleriyle ilgili Diplomaya veya Ustalık Belgesine Sahip değillerse; 24 Mart 2017 tarihine kadar ASO 2. ve 3. OSB METES ve bunun gibi Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında sınava girerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaları gerekmektedir.

TÜRKAK’ın akredite etmediği, MYK’nın yetkilendirmediği kuruluşlardan alınacak belgelerin 6645 Sayılı yasaya göre hiçbir değeri yoktur. Uygun kuruluşlar TÜRKAK’ın ve MYK’nın kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. (www.myk.gov.tr)

Belgelendirmede teşvik uygulanıyor mu? Ne gibi fırsatlar var?

Asansör Montajcısı ile Asansör Bakım ve Onarımcısı mesleklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri için; 6645 Sayılı Kanun kapsamında Devlet Teşviki ile AB destekli Hibe Teşvik programları uygulanmaktadır.

  • Sınav ve belgelendirme ücretlerinin iadesi için uygulanan Devlet Teşvikinde;

Brüt asgari ücretin yarısını geçmemek şartıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarda 31.12.2017 tarihine kadar belge ve sınav ücretinin tamamı, 01.08.2018’den 31.12.2019 tarihine kadar belge ve sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

  • AB Hibe Teşvikinde;

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına tahsis edilen bütçe ve doğrudan hibe sözleşmesinde belirtilen süre ile sınırlı şekilde maksimum 300 Avro (Euro) sınav ücretinin iadesi olarak kullanılmaktadır.

Her iki uygulamada da MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan/başarılı olan adayların sınav ücretleri hibe olarak karşılanmaktadır. Kişiler her hibeden sadece birer kez faydalanabilecektir.

Bu mesleklerde çalışanların önlerinde çok iyi bir fırsat bulunmaktadır. Sınava girerek başarılı olan kişilerin sınav ücretleri isterlerse asgari ücretin yarısı kadar devlet tarafından, isterlerse Avrupa Birliği Doğrudan Hibe programı kapsamında iade edilmektedir. Avrupa Birliği hibesi olarak verilen bu teşvik uygulamasının belirli bir bütçesi ve sınırlı bir zamanı vardır. Bütçenin tükenmesi veya uygulama süresinin sona ermesiyle bu fırsattan yararlanma imkânı olmayacaktır.

ASO 2. ve 3. OSB METES’in bu kapsamdaki işlevi nedir? Bugüne kadar kaç belge verildi?

ASO 2. ve 3. OSB METES, Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3 ve 4) ile Asansör Montajcısı (Seviye 3 ve 4) mesleklerinin, Ulusal Meslek Standartlarını, Ulusal Yeterliliklerini hazırlayan ve bu mesleklerde test ve belgelendirme yapmak üzere Türkiye’de ilk defa TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

ASO 2. ve 3. OSB METES olarak son 5 aylık sürede 100’e yakın adaya Asansör Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmiştir.

Sınava kimler girebilir? Koşulları nelerdir?

Yaşı, tahsili, tecrübesi, çalışma süresi ne olursa olsun, bilgisine ve becerisine güvenen herkes hiçbir ön şart olmaksızın bu sınavlara girebilir.

ASO 2. ve 3. OSB METES’İN Asansör Eğitimindeki Yeri Nedir?

ASO 2. ve 3. OSB METES, sadece test ve belgelendirme işlevini yerine getirmektedir. Ancak bu sektördeki elemanların eğitim ihtiyacını karşılayabilecek kamu, sivil toplum ve diğer kuruluşlarla işbirliği protokolleri imzalamış, fiziki imkânlarını bu kuruluşların hizmetine sunmuştur.

ASO 2. ve 3. OSB METES’in asansör sektörüyle yaptığı işbirliğinden de bahseder misiniz?

Asansör sektörüne eğitim hizmeti veren Ankara’da Güvercinlik Endüstri Meslek Lisesi ve İstanbul’da Erkan Avcı Endüstri Meslek Lisesi ile İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

İstanbul’daki adayların sınavlarını gerçekleştirmek ve asansör eğitimi gören öğrencilerin mesleki eğitimlerini desteklemek amacıyla İstanbul’daki Erkan Avcı Endüstri Meslek Lisesi atölyesine eğitim ve sınav amaçlı Hidrolik Asansör Sistemi kurulmaktadır.

Ankara’da Güvercinlik Endüstri Meslek Lisesi ile ortak olarak yürütülecek, “Asansör Bakım ve Onarımcılarının Mesleki Bilgi ve Becerilerinin geliştirilmesinde kullanılacak yöntem ve materyallerle ilgili bir proje” hazırlanmıştır.

Asansör sektöründeki sivil toplum kuruluşları ile mesleğin gelişimi açısından işbirliği sözleşmeleri imzalanmıştır.