Ankara’da Yatırım Fırsata Dönüşüyor

Yayın TarihiEylül-Ekim, 2017 Yazdır

Ankara nüfusu 2015 yılı itibariyle 5,27 milyon kişi olup, yıllık nüfus artış hızı yüzde 2,31 oldu. Kilometrekareye 215 kişinin düştüğü Ankara’da net göç hızı yüzde 9,7 olarak ölçüldü. Ayrıca, ortanca yaşın 32,7 olduğu Ankara’da toplam yaş bağımlılık oranı yüzde 40,9 olarak belirlendi.

Ankara’da işgücüne katılma oranı yüzde 52,2 iken, işsizlik oranı yüzde 11,12 oldu. Ankara’da istihdam oranı ise yüzde 46,4 olarak açıklandı. Sosyal hizmetler ve diğer göstergelere bakıldığında ise Ankara hastanelerinde yüz bin kişi başına 266 yatak bulunurken, trafikte bin kişi başına 232 özel otomobil bulunuyor.

Ankara’da Öne çıkan göstergelere bakılacak olursa 5,27 milyonluk nüfusuyla Ankara, Türkiye nüfusunun yüzde 6,63’ünü barındırıyor. İlçelerdeki nüfusa bakıldığında Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Altındağ’ın Ankara nüfusunun büyük bir kısmını kapsadığı görülüyor. Nüfusun demografik özelliklerine bakılacak olursa Ankara nüfusunun yarısının 32 yaşından genç olduğu ortaya çıkıyor. Bu özelliği ile Ankara, Türkiye ortanca yaşı olan 31’den ve İstanbul ortanca yaşı olan 31,5’den yaşlı, İzmir ortanca yaşı olan 35,3’den genç olarak belirleniyor. Medeni duruma göre ise nüfusun ortalama yüzde 65’inin evli olduğu Ankara’da erkeklerin ortalama 29,9, kadınların 26,5 yaşında evlendiği ortaya çıkıyor.

Beşeri sermayenin oldukça kuvvetli olduğu Ankara’da bitirilen eğitim durumuna göre yüksekokul veya fakülte mezunlarının oranı 19,67 olurken, bu oran Türkiye genelinde 12,76 olarak görülüyor.

Göç göstergeleri incelendiğinde Ankara’nın en çok 20-24 yaş grubunda göç aldığı ve verdiği anlaşılıyor. Ankara son beş yılda toplamda en çok İstanbul, Yozgat ve Çorum illerinden göç alırken; İstanbul, İzmir ve Antalya illerine göç verdiği anlaşılıyor. Sağlık alanında yüz bin kişi başına 362 yatağın düştüğü Ankara’da yine yüz bin kişi başına 313 hekim düşüyor. Ankara’da 6 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 2,41’i okuma yazma bilmediği, kadınlarda okuma yazma bilmeyenlerin oranının yüzde 4,12, erkeklerde yüzde 0,67 olduğu görülüyor. 21 yükseköğretim kurumunun bulunduğu Ankara’da toplam 19 bin öğretim elemanı, lisans ve önlisans düzeyinde toplam 208 bin öğrenci yaşıyor. Ulaşımda havayolu toplam yolcu trafiğinde ise Ankara, İzmir ile başa baş, İstanbul’un gerisinde olarak görülüyor. Dış hatlar yolcu sayısında 2014 yılında bir önceki yıla göre hızlı bir düşüş yaşandığı ortaya çıkıyor.

Ankara’nın ihracatı 7 milyar dolar, ithalatı 9,8 milyar dolar

Bölgelere göre Gayrı Safi Katma Değer (GSKD) üretiminde Ankara, Türkiye’nin 2. büyük kenti olarak tespit edilmiştir. Kişi başı GSKD değeri Ankara’da yaklaşık 20 bin TL olarak hesaplanırken, sektörlerin bölge GSKD’sindeki payı incelendiğinde yüzde 71,5 hizmetler, yüzde 25,7 sanayi ve yüzde 2,8 tarım sektörleri dikkat çekiyor. Dış ticaret rakamları incelendiğinde Ankara’nın 2015 yılında 7 milyar ABD doları tutarında ihracat yaparken, 9,8 milyar ABD doları ithalat yaptığı görülüyor. Ankara’nın son beş yılda en fazla ihracat yaptığı ülkeler ABD, Çin, Irak, Almanya ve İtalya olarak sıralanıyor. Son beş yılda en fazla ithalat yapılan ülkeler ise ABD, Çin, Almanya, İtalya ve Güney Kore oldu. Ankara’da işgücüne katılma oranı 2015 yılında yüzde 52,5, istihdam oranı ise yüzde 46,6 olarak ortaya çıkıyor. Yine aynı dönem için işsizlik oranı yüzde 11,2 olarak hesaplandı. Yapılan araştırmada Ankara’nın 21 üniversitesi, 8 teknoparkı, 11 OSB’si ve çok sayıda araştırma merkezi ile yüksek bir beşeri sermaye ve güçlü bir teknolojik altyapıya sahipliği öne çıkıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik endeksinde de ilk 5 üniversitenin 3’ü Ankara üniversiteleri olarak görülüyor. Devlet desteklerinde de yine Ankara ilinin ağırlığı dikkat çekiyor.

Beş milyonluk nüfusa sahip Ankara’da kişi başına yaklaşık 19 metrekare yeşil alan düşüyor. Ulaşımı büyük ölçüde karayoluna bağımlı olan Ankara’da, karayolu ulaşımında raylı sistemler ve elektrikle çalışan sistemlere göre daha fazla sera gazı salınımının gerçekleştiği görülüyor. Kişi başı mesken elektrik tüketiminde ise Ankara, Türkiye 3’ünsü olurken, ilk iki il İstanbul ve İzmir olarak ortaya çıkıyor.<

Kaynak: Ankara Kalkınma Ajansı, http://www.ankaraka.org.tr 🌐