Ağaç Yaşken Eğilir

Yayın Tarihi 1 Eylül 2016 KONE İSG ve Çevre Müdürü (KONE HSE Manager) - S. Güngör Karslı Yazdır

İSG eğitimlerinin ülke genelinde tüm çocuklara ders olarak verilmesi önerisinde bulunan Güngör Karslı, “KONE olarak ‘Ağaç yaşken eğilir’ sözünden hareketle, ilkokul çağındaki çocuklara, güvenli asansör ve yürüyen merdiven kullanımı konusunda eğitimler veriyoruz” dedi.

KONE İSG ve Çevre Müdürü S. Güngör Karslı, KONE’de tüm çalışanlara risk analizi eğitimi verildiğini, İSG denetimlerinin iç ve dış denetçiler tarafından yapıldığını kaydetti. İSG kültürünün küçük yaştan itibaren sağlanması gerektiğinin altını çizen Karslı, konuya ilişkin sorularımıza aşağıdaki yanıtları verdi.

KONE’nin İş Sağlığı ve Güvenliği politikası nedir?

KONE Asansör San. ve Tic. A.Ş. olarak, tüm iş süreçlerimizde iş sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimizdir. Tüm çalışanlarımız, taşeronlarımız, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimiz için güvenli, sağlıklı, kazasız bir çalışma ortamı ve ünite kullanımı sağlamak için takım olarak çalışıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği hedeflerimizi belirleyip, performans göstergelerimizi takip etmekteyiz. İş süreçlerimizde ve ürünlerimizde yeni teknolojileri uygulayarak, iç ve dış denetimler, eğitim, bilgi paylaşımı, kıyaslama ve iyi uygulamalarla iş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli geliştirmekteyiz. Tüm kazaların önlenebileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda risklerimizi ve risk tehlikelerini sistematik olarak yönetip, proaktif bir yaklaşımla gerekli tüm aksiyonları almaktayız. Riskleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için tüm iş kararlarımızda, çalışma şartlarında ve şartlardaki değişimlerde bu hususları dikkate almaktayız.

Riskleri, kazaları ve ‘ramak kala’ları raporlamak hepimizin temel sorumluluğudur. Bu sayede, gerekli analizleri yapmakta, bunlardan ders alarak tekrar gerçekleşmesini engellemek için takım olarak çalışmaktayız. Mevcut iş sağlığı ve güvenliği sistemimizin performansını düzenli olarak ölçümleyip çalışanlarımızla da paylaşmaktayız.

İSG uygulamalarınızı, 6331 sayılı yasadan öncesi ve sonrasıyla kıyaslar mısınız?

KONE olarak, tüm dünya genelinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği kurallarımız mevcuttur. Bu kurallar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile uyumludur. Fakat 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu öncesi, KONE olarak iş sağlığı ve güvenliği kurallarımızı müşterilerimize kabul ettirmek ve uygulatmak konusunda sıkıntılar çekmekteydik. Bu kanun sayesinde, mevcut iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızın çoğu, Türkiye genelinde yasal mevzuat açısından zorunlu hale gelmiştir; böylece müşterilerimiz ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda aynı dili konuşabilir olduk.

Firmanızda risk analizi ne durumdadır? Risk analizi nasıl gelişiyor, nasıl realize ediliyor?

Tüm çalışanlarımıza periyodik olarak risk analizi eğitimi vermekteyiz ve yaptıkları her işte iş sağlığı ve güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulamaktayız. Tüm çalışanlarımız, iş güvenliği açısından riskli durumları ilgili sorumlulara raporlamakta ve hayati tehlike arz eden durumlarda gerekli tedbirler alınıncaya kadar işlerini durdurmaktadırlar.

Asansör sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sizce sektör İSG’ye yeterince önem veriyor mu? Bu anlayışın artırılması için sizce neler yapılması gerekir?

Asansör sektöründe iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile ilgili farkındalık her geçen gün artmaktadır. Önceleri bu hususa müşteri talebi üzerine ve/veya ceza korkusuyla yasal mevzuatı karşılamak amacıyla özen gösteren firmalar, artık bu uygulamalarının firma kültürü haline getirilip tüm iş süreçlerinde uygulanması gerekliliğinin farkına varmaya başlamışlardır. Bunun en önemli motivasyon kaynağı ise inşaat sektörünün, bina yetkililerinin ve nihai kullanıcıların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı, hassasiyeti ve beklenti düzeyindeki artıştır.

Ülkemizde, zorunlu asansör yıllık periyodik kontrolleri ve kamu spotları ile bu bilinç ve farkındalık artırılmaya çalışılmaktadır.

KONE olarak “Ağaç yaşken eğilir” sözünden de anlaşılacağı üzere, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ve bilincinin küçük yaştan itibaren sağlanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu amaçla özellikle ilkokul çağındaki çocuklara, güvenli asansör ve yürüyen merdiven kullanımı konusunda eğitimler veriyoruz.

Sektörün ve nihai kullanıcıların iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması ile ilgili bazı önerilerim olacak:

  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tüm ülke genelinde ilk, orta ve lise çağındaki tüm çocuklarımıza ve gençlerimize standart ders olarak verilmesi,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından; Yürüyen Merdiven/Bant İşletme, Bakım ve Kontrol Yönetmeliği’nin oluşturulması,
  • Emniyetli ve kazasız çalışan firmaların prim, vergi vb. konularda ödüllendirilerek teşvik edilmesi…

İSG denetimini yeterli buluyor musunuz?

İş sağlığı ve güvenliği denetimi yapmak ve tespit edilen uygunsuzlukları gidererek tekrarını önlemek büyük önem arz etmektedir. Firmamızda hem iç hem de dış denetçilerimiz tarafından tüm sahalarımızda gerekli iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yapılmaktadır. Bu denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar kayıt altına alınarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmakta ve takibi yapılmaktadır.