2018 CTBUH Uluslararası Konferansı

Yayın TarihiOcak-Şubat, 2019 Lee Gray Yazdır

2018 Yüksek Binalar ve Kentsel Yaşam Alanı Konseyi (CTBUH)Uluslararası Konferansı, 20-25 Ekim 2018 tarihleri arasında Dubai ve Abu Dabi'de gerçekleştirildi. Konferans, dört ayrı etkinlikten oluşmaktaydı. Bu etkinliklerden ilk üçü Dubai'de gerçekleşti: çalıştaylar ve CTBUH komitesi ile çalışma gruplarının toplantıları (birinci gün), ana konferans (ikinci ve üçüncü günler) ve mekan harici programlar (dördüncü gün). Son etkinlik, konferansın son iki günü boyunca Abu Dabi'de yerel şehir planlamacılığı konusuna odaklandı.

Konferansın genel teması olan "Çok Merkezli Şehirler: Dikey Şehirciliğin Geleceği" şu şekilde tanımlanmıştı:
"Merkezinde iş merkezlerinin olduğu ve dışa doğru giderek daha az yoğunluğa sahip geleneksel metropolün dönemi kapanıyor olabilir. 10 milyon veya daha fazla nüfusu barındıran şehirlerin yeni normaline giderek yaklaşırken, gelecek için en iyi konumlanmış şehirler çok merkezli ve çok ağlı bir çizgide gelişiyorlar ve her biri kent nüfusuna farklı şeyler sunan birden fazla iş merkezi bölgelerine sahipler. Ulaşım ağlarına ve iyi planlanmış altyapıya odaklanan, yüksek yoğunluğu, kamusal alanı ve kentsel işlevleri sahiplenen bu 'şehir içinde birçok şehir' yöntemi, gelecek birkaç on yılda şehirlere yerleşecek milyonlarca insanın sürdürülebilir bir geleceğe sahip olabilmeleri için sahip olduğumuz en iyi fırsat olabilir." [1]

Bu tema, çalıştaylarda, açılış konuşmalarında, panel tartışmalarında ve sunumlarında irdelendi. Birinci günün sabahında yapılan ve yarım gün süren 12 çalıştay arasında, Underwriters Laboratories'den (Şikago) Alfredo Ramirez'in yönettiği "Yangın, Güvenlik + Emniyet" de vardı. Dikey Ulaşım (VT) sektörünün temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği çalıştayda, CTBUH üyesi ve OFR Consultants'ın (Manchester, İngiltere) yöneticisi Simon Lay de bir sunum yaptı.

Lay'in "Gönüllü Çıkış Asansörleri - 2004 CTBUH Kılavuzuna Katkı" başlıklı sunumu, CTBUH tarafından 2004 yılında yayınlanan Acil Durum Tahliyesi Asansör Sistemi Kılavuzu adlı belgenin ve yeterince başarılı bulunmayan Kullanıcı Tahliyesi Operasyonu sistemlerinin etkilerini değerlendirdi. Lay'in sunumunun sonundaki soru cevap bölümünde (Eskiden KONE çalışanı olan ve Singapur'daki Elevating Studio'nun 2015 yılında kuruculuğu üstlenmiş) Johannes de Jong'un, yeni asansör tahliyesi kılavuzlarının hazırlanması için CTBUH bünyesinde bir çalışma grubunu oluşturma imkanlarını soruşturduğu bildirildi.

Aynı günün öğleden sonrası Başkan Steve Watts ve İcra Direktörü Antony Wood'un öncülüğünde gerçekleşen CTBUH liderlerinin genel kurulu ile başladı ve komiteler ile çalışma gruplarının oturumlarıyla devam etti. Bu oturumların arasında Robin Cheeseright'in (D2E International VT Consultants) başkanlığını yaptığı Dikey Ulaşım Çalışma Grubu'nun da bir toplantısı vardı. Robert Boog (Schindler), Rony Eappen (D2E), Harri Länsiö (KONE), Joerg Mueller ile Karl-Otto Schöllkopf (thyssenkrupp), Steve Newton (Schindler), Richard Pulling (Otis) ve Steven Truss (WSP) katılım gösteren çalışma grubu üyeleriydi. Çalışma grubu, "yüksek bina sektöründeki profesyonellere, Dikey Ulaşım alanındaki en yeni metotlar konusunda bir kaynak işlevi görmesi amacıyla" bir Dikey Ulaşım Teknik Kılavuzu geliştirmek üzere 2016 yılında kurulmuştu. [2] Kılavuzun bir taslağı Mart 2018'de tamamlandı. Çalışma grubu, 28 Ekim-2 Kasım 2019 tarihleri arasında Şikago'da gerçekleştirilecek CTBUH'un 10'uncu Dünya Kongresi'nde yayınlanmasına ve sunumuna hazır olacak şekilde projeyi tamamlama planı yaptıklarını ifade etti.

İki gün süren ana konferansta, bütün üyelerin hazır bulunduğu konuşmalar ve panel tartışmalarının yanı sıra aynı zamanda gerçekleşen bir "kulvar" serisi de vardı. Bu serilerden her biri kurumsal bir sponsora sahipken, Dikey Ulaşım sektörü 8 kulvardan 4'ünün sponsorluğunu yaptı:

Bina Cepheleri

 • Akıllı Yüksek Binalar (Schindler)
 • Gök Köprüleri (thyssenkrupp)
 • Çok Merkezli Şehircilik
 • Yüksek Ahşap Yapılar (Tall Timber)
 • Kentsel Ulaşım ve Bina Ulaşımı (KONE)
 • Gelişmiş İnşaat ve Mühendislik
 • Kullanıcı Deneyimi (Otis)

İki gün boyunca her kulvarda beş oturum olmak üzere toplamda 40 ayrı oturum gerçekleştirildi. Dikey Ulaşım sektörünün üyeleri, oturum başkanları, sunucular ve panel konuşmacıları olarak 15 oturumda yer aldılar. Ele alınan konular, her kulvarın temasıyla bağıntılıydı ve sektördeki ürünlerin ve öznelerin bilinen örneklerine değinmekteydi.

Gökköprüler ('Skybridges') kulvarında Dario Trabucco, "Halatsız Dikey ve Dikey olmayan Asansörlerin Sağladığı İmkanlar üzerine bir Çalışma" başlıklı sunumuyla thyssenkrupp'un MULTI sisteminin mimari uygulamalarını değerlendirdi. Trabucco (CTBUH araştırma yöneticisi ve Università Iuav di Venezia'da araştırmacı), bu araştırma üzerine iki yıldan uzun bir süredir çalışmaktaydı. Çalışma, thyssenkrupp tarafından 264 bin dolar tutarında hibeyle desteklenen bir CTBUH araştırma projesi olarak Eylül 2016'da başladı.

Araştırmanın hedefleri şu şekilde tanımlandı:
"... asansörlerde, özellikle halatsız ve dikey olmayan kabinlerde teknolojik yenilikler, yüksek binaların ve şehirlerin tasarımlarını nasıl etkileyebilir. Bu zamana kadarki geleneksel sistemlerin, tarihsel olarak katların dikey düzlemde tekrarı olarak tasarlanan gökdelenlerin şekillerini etkilediği ve yüksekliklerini kısıtladığı göz önünde bulundurularak bu çalışma, gelişmenin önünde engel olan ve dikey asansör sistemlerinin yarattığı kısıtlamayı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir." [3]

Trabucco'nun sunumu, dikey asansör gruplarının yerine yüksek bina Dikey Ulaşım tasarımında yeni bir paradigma yaratabilecek dikey ve yatay ulaştırma düzlemlerinin tesis edildiği MULTI'nin baz aldığı çığır açıcı fikirlerin çeşitli görsel temsillerini içerdi. CTBUH, 8-10 Nisan'da Shenzhen, Çin'de gerçekleştirilecek CTBUH Yüksek+Kentsel Yenilik Konferansı'nda, bu çalışmanın sonuçlarının yayınlanacağını ve sunulacağını duyurdu. Sonuçlar, "Halatsız ve Dikey Olmayan Asansör Sistemleri" muhtemel başlığı altında bir CTBUH araştırma raporu olarak yayınlanacak. Rapor, Dikey Ulaşımın tarihini değerlendirecek, geleneksel sistemleri özetleyecek ve dikey olmayan akışların yüksek binalar için neden büyük bir potansiyel vaat ettiğini açıklayacak. Bunların ardından, tasarım yüksek lisans öğrencilerinin tezlerinde dikey olmayan asansör teknolojilerini araştırdığı CTBUH'un "Master Tezi" yarışmasının sonuçları raporda yer alacak. Son olarak, dikey olmayan sistemlerin "tasarım hususları ve akış fırsatları" raporda şematik olarak bulunacak. [4]

Bu araştırma, aynı zamanda "MULTI Master Tezi Yarışması" kazananının onaylanmasında da temsil edilmişti. Yine thyssenkrupp tarafından desteklenen tasarım yarışması "Yenilik için Tasarlamak: Halatsız Dikey Olmayan Asansör" şunları amaçlamıştı:

"... master seviyesindeki Mimarlık öğrencilerine, bu yeni asansör sisteminin uygulanmasıyla ortaya çıkan tasarım imkanlarını çalışma ve geliştirme fırsatını tanımak, modern toplumun ihtiyaçlarının gerektirdiği üzere, öğrencilerin, yüksek binalar için daha komplike, birleşik ve dinamik konfigürasyonlar tasarlamalarını mümkün kılmak." [5]

Iuav di Venezia Üniversitesi (İtalya), Melbourne Üniversitesi (Avustralya) ve Nottingham Üniversitesi (İngiltere) öğrencilerinden 20 başvuru kabul edildi. Kazanan, Melbourne Üniversitesi'nden Winki Ip oldu ve ödülü konferans sırasında Andreas Schierenbeck (thyssenkrupp Asansör eski CEO'su) tarafından takdim edildi.

CTHUB, katılımcıların detaylı bir analizini düzenli olarak sunduğu ve bu konferansın katılımcı listesi de bu eğilimin bir göstergesidir. CTBUH tarafından da tanımlandıkları üzere, katılımcıların disiplin kategorileri arasında bina sahipleri, mimarlar, hane sakinleri, gayrimenkul temsilcileri, mimarlık/kentsel planlama uzmanları, iç mimari şirketleri, müteahhitler, proje yöneticileri, maliyet danışmanları, mühendislik şirketleri, kamu temsilcileri, enstitüler, araştırma şirketleri ve materyal/sistem tedarikçileri vardı. Dikey Ulaşım sektörü bu son kategoriye dahil edilmişti ve "en büyük 10 materyal/sistem tedarikçisi" kategorisindeki ilk 4 pozisyon KONE, Schindler, Otis ve thyssenkrupp tarafından sahiplenilmişti. Katılım gösteren diğer

sektör temsilcileri arasında Elevating Studio, Fortune Consultants, Hilson Moran, Innovative Lift Consulting, Liftinstituut, MovveO, RBA Vertical Transportation Consultants ve WSP vardı. Toplamda katılımcılar, 447 şirketi temsil ediyordu.

Ayrıca, özel odalardan, stantlara ve oturum odalarındaki stantlara kadar, konferansta çeşitli standlar da yer aldı. Dikey Ulaşım sektörünün stantları en son kategoriye dâhildi. Fakat bu stantların mekânlarının sponsorlu oturum odalarının girişinde ya da içerisinde olması sınırlı bir teşhir alanına ve sonuçta oturumlar arasındaki zamanlarda sınırlı erişime sebep oldu.

Her zamanki gibi, konferans, katılımcıların iletişimde bulunması için bolca imkân tanıdı. Burj Khalifa'nın dibinde bir açık hava terasında gerçekleştirilen akşam resepsiyonu ve Palm Jumeirah'ın hilal şeklindeki adasının üzerine kurulu 5 yıldızlı bir otel olan Atlantis'in terasında bir başka akşam resepsiyonu düzenlenen etkinlikler arasındaydı.

Ayrıca, konferansın ikinci gününün sonunda birçok sponsorlu sosyal etkinlik ve resepsiyon gerçekleşti.

Dubai'deki konferans, yarım gün süren, mevcut binaların ve inşaat halindeki yapıların gezilmesini içeren dış mekan etkinlikleriyle sona erdi. Konferansın son iki günü Abu Dabi'de gerçekleştirildi. Burada, katılımcılar yerel şehir planlamacılığı konusunu incelediler. Bu toplantı, ayrı bir etkinlik olarak organize edilmişti ve katılımcı sayısı Dubai'ye kıyasla çok daha azdı.

Oturum odalarının sponsorluğu, stantlar, sunumlar ve katılım yollarıyla Dikey Ulaşım sektörü konferans sırasında güçlü bir şekilde temsil edildi. 8 Ekim'e kadar olan kayıtları içeren katılımcı listesinde, toplamda 1240 kayıt içerisinden 150'den fazlası Dikey Ulaşım sektörü üyelerine aitti (yaklaşık olarak yüzde 12). Daha önce bahsettiğimiz Halatsız ve Dikey Olmayan Asansör Sistemleri ve Dikey Ulaştırma Teknik Kılavuzu'nun yayınlanmasıyla beraber, bu yıl sektörün zihinlerde yer ettiği bir yıl olmaya devam edecek.

Referanslar

 1. CTBUH. Polycentric Cities: The Future of Vertical Urbanism, Conference Proceedings (2018).
 2. CTBUH. “Vertical Transportation Working Group Meets at CTBUH 2018 Middle East Conference” (www.ctbuh.org).
 3. CTBUH. “A Study on the Design Possibilities Enabled by Ropeless Vertical and Non-Vertical Elevators” (www.ctbuh.org).
 4. CTBUH. “The Results of the Research Presented at the 2018 CTBUH Conference” (www.ctbuh.org).
 5. CTBUH. “Master’s Thesis Challenge: Designing for Innovation: The Rope-Less Non-Vertical Elevator!” (www.ctbuh.org).